12-ΣΤΙΧΟΙ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΤΗΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ, ΤΩΝ ΒΡΕΤΑΝΝΙΚΩΝ ΝΗΣΩΝ & ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ – ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗ “ΖΩΓΡΑΦΙΖΟΝΤΑΣ ΦΥΛΛΑ” – ΑΒΕΛ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΚΙΟΥΖΕΛΗΣ ╰⊰¸¸.•¨* ΙΡΛΑΝΔΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΟΥ – VIDEO

http://paintingleaves.blogspot.com

http://irelandofmyheart.wordpress.com

http://synaxarion-hagiology.blogspot.com

http://paintingleavespoems.wordpress.com

http://greatbritainofmyheart.wordpress.com

http://irelandandbritishisles.wordpress.com

https://rejoicecelticsaints.wordpress.com

http://smileofireland.blogspot.com

IRELAND & BRITISH ISLES OF MY HEART

KilmacduaghHDR-2

Χαιρετισμοί στον Άγιο Κάθμπερτ Επίσκοπο της Νήσου Lindisfarne Αγγλίας

Rejoicings – St Cuthbert’s Sea Lions

Ιρλανδία της καρδιάς μου

Beautiful Music – Ireland

ireland

12-στιχοι Χαιρετισμοί στους Αγίους της Ιρλανδίας,

των Βρεταννικών Νήσων & σε όλους τους Αγίους

╰⊰¸¸.•¨*

Από την Ποιητική μου Συλλογή “Ζωγραφίζοντας Φύλλα”

Άβελ-Αναστάσιος Γκιουζέλης

http://gkiouzelis.wordpress.com

-1-
Χαιρετισμοί στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο,
μέ τιμητική ἀναφορά στήν Ἁγ. Νίνα Κουζνετσόβα
τή νεομάρτυρα σέ στρατόπεδο συγκεντρώσεως
στό Ἀρχαγγέλσκ Ρωσίας,
ἀπό Λάλσκ Ρωσίας (1/5 καί 14/5, +1938)
[ἀνάκήρυξι ἁγιότητος τό 2000]

Χαῖρε, Κεχαριτωμένη Μαρία
Χαῖρε, Θεοτόκε ἐγκάρδια εὐεργεσία

Χαῖρε, ‘Υπεραγία Θεοτόκε ἀβυθόμετρη
ἀγάπη τῆς ἁγίας νεομάρτυρος Νίνας Κουζνετσόβα

Χαῖρε, ἀγγελοζωγράφιστη ἀκτινοβολία τῆς Θείας Χάριτος
στήν ψυχή τῶν Ὀρθοδόξων Νεομαρτύρων τῆς Ἐκκλησίας

Χαῖρε, μελωδική viola τῶν παγωμένων ὑδάτων τῆς ψυχῆς μας
Χαῖρε, πανέμορφη παρρησία πρός τόν Κύριο καί Θεό μας

Χαῖρε, Θεοτόκε κάτοπρο τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ
Χαῖρε, Θεοτόκε ἀξιαγάπητη παρηγοριά

Χαῖρε, ροδότοπε τοῦ Παραδείσου
Χαῖρε, παναρμονία τῶν ἀρετῶν

Χαῖρε, Ὑπεραγία Θεοτόκε

***

Greetings to the Holy Virgin Mary
with references to Saint Nina Kuznetsova
New Martyr in the concentration camp in Arkhangelsk Russia,
from Lalsk, Russia (May 1 and May 14, +1938)

Rejoice, Mary full of Grace
Rejoice, Mother of God, heartily beneficence

Rejoice, Holy Virgin Mother of God
Rejoice, love without depth of Saint Martyr Nina Kuznetsova

Rejoice, painted by angels radiation
Rejoice, Divine Grace in the soul of Orthodox martyrs of the Church

Rejoice, melodic viola of the frozen waters of our soul
Rejoice, beautiful boldness to the Lord and our God

Rejoice, Mother of God, mirror of God’s Love
Rejoice, Mother of God, comforted loveable

Rejoice, Paradise landscape with roses
Rejoice, harmony of virtues

Rejoice, Virgin Mary, Mother of God and Full of Grace!

-2-
Χαιρετισμοί στήν Ὁσία Ἐδάνα τήν ἐρημίτρια
στούς ποταμούς Boyle καί Shannon τῆς Ἰρλανδίας (5/7, +? αἰ.)
καί στήν Ἁγ. ὁσιομάρτυρα μοναχή Μαρία Skobtsova,
τή διά Χριστόν σαλή, ἱεραπόστολο Γαλλίας καί ἱδρύτρια “Μονῆς”
στό Παρίσι, ἀπό Ρίγα Λεττονίας (31/3, +1945) [σύναξι 20/7]

Χαῖρε, ὁσία Ἐδάνα τῆς Ἰρλανδίας
Χαῖρε, ὁσιομάρτυς Μαρία Skobtsova

Χαῖρε, Ἐδάνα ὑποστύλωμα τῆς καρδιᾶς μας
Χαῖρε, ὑδρόβιο πτηνό τῶν Ἰρλανδικῶν ποταμῶν

Χαῖρε, Μαρία ὅτι ἄσκησες τό Μοναχισμό μέσα στήν πόλι·
Χαῖρε, Μαρία Skobtsova ὅασι στήν ἔρημο τῶν ἀνθρωπίνων καρδιῶν·

Χαῖρε, Μαρία ὅτι δεχόσουν κάθε παραστρατημένο ἄνθρωπο·
Χαῖρε, ὅτι τούς περιέβαλλες μέ τήν χωρίς ὅρια ἀγάπη σου·

Χαῖρε, Ἐδάνα ροδόδενδρο στήν προσευχή μας
Χαῖρε, γαλάζια ξεκούρασι τῆς ψυχῆς μας

Χαῖρε, Ἐδάνα ροδόχρωμη ἀγάπη
Χαῖρε, ἐρημίτρια τῆς ἐλπίδος

Χαῖρε, Ἁγίες Μαρία Skobtsova καί Ἐδάνα!

-3-
Χαιρετισμούς στήν Ἁγ. Ἀρίλδα τήν παρθενομάρτυρα
στό Gloucestershire Ἀγγλίας (30/10, +? αἰ.)
καί στήν Ἁγ. ὁμολογήτρια Ἁγνή τήν ἡγουμένη Μονῆς καί
ἐρημίτρια στό δάσος τοῦ Βασιλσούρσκ Ρωσίας,
ἀπό Μάλι Τσετάι τοῦ Nizhny Novgorod Ρωσίας (5/2, +1953)

Χαῖρε, ἁγία Ἀρίλδα
Χαῖρε, ἁγία ὁμολογήτρια Ἁγνή

Χαῖρε, Ἀρίλδα ἄρωμα τῆς Ἀγγλίας·
Χαῖρε, Ἀρίλδα παρθενομάρτυς τῆς ἀθωότητος

Χαῖρε, Ἁγνή νηπανθές φυτό τῆς καρδιᾶς τῶν Ὀρθοδόξων
Χαῖρε, καλόψυχη ἐρημίτρια τῶν δασῶν τοῦ Βασιλσούρκ Ρωσίας

Χαῖρε, Ἀρίλδα ὅτι δίνεις στούς νέους ἕνα λουλούδι ἁγνότητος·
Χαῖρε, Ἁγνή καλλίπεπλη ὀμορφιά τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ

Χαῖρε, Ἀρίλδα καύχημα τοῦ Gloucestershire Ἀγγλίας·
Χαῖρε, ὅτι μαρτύρησες γιά τήν ἁγνότητά σου·

Χαῖρε, Ἁγνή ψαλμωδία τῆς καρδιάς μας
Χαῖρε, φοινικόπτερη ἀγάπη.

Χαῖρετε, Ἁγίες Ἀρίλδα καί Ἁγνή!

-100-
Χαιρετισμοί στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο,
μέ τιμητική ἀναφορά στόν Ἅγ. Σωτήριο Χαντάντ,
Πρεσβύτερο ἱερομάρτυρα στήν Κανάτα Συρίας (25/10, +2012)
[19/10, ἀρχή Μαρτυρίου]

[Ὁ Ἁγ. ἱερομάρτυς Σωτήριος Χαντάντ μαρτύρησε
ἀπό ἱσλαμιστές ἀντάρτες καθώς πῆγε νά διαπραγματευθῆ
γιά τήν ἀπελευθέρωσι ἑνός Χριστιανοῦ ἰατροῦ
τόν ὁποῖο εἶχαν ἀπαγάγει καί ζητοῦσαν λύτρα]

Χαῖρε, Κεχαριτωμένη Μαρία·
Χαῖρε, παναρμονία τοῦ Παραδείσου·

Χαῖρε, ὁλόδροση ἀγάπη τοῦ ἁγίου νέου
ἱερομάρτυρος Σωτηρίου Χαντάντ τῆς Κανάτα Συρίας·

Χαῖρε, Ὑπεραγία Θεότοκε πολύχρωμη κρυστάλλινη
μελωδία τῶν Νεομαρτύρων τῆς Συρίας τοῦ 21ου αἰῶνος·

Χαῖρε, Κεχαριτωμένη Θεοτόκε κάτοπρο τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ·
Χαῖρε, Θεότοκε περίχαρη ἀγάπη τῶν Ὀρθοδόξων τῆς Ἀσίας·

Χαῖρε, Θεοτόκε βαθυγάλανη κρυσταλλοπηγή·
Χαῖρε, ροδόπεπλη ξεκούρασι τῆς καρδιᾶς μας·

Χαῖρε, Θεοτόκε ὄμορφη βαλεριάνα·
Χαῖρε, ἔγχορδη ἐλπίδα.

Χαῖρε, Ὑπεραγία Θεοτόκε!

-101-
Χαιρετισμοί στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο,
μέ τιμητική ἀναφορά στήν Ὁσία Βαλβούργα
τήν ἡγουμένη Μονῆς στό Heidenheim Γερμανίας,
ἀπό Ἀγγλία (25/2, καί 5/6 +779)
[1/5 ἀνακ. λειψ.]

Χαῖρε, Κεχαριτωμένη Μαρία
Χαῖρε, ἐβενούργημα τῆς ἀγάπης

Χαῖρε, Θεοτόκε ὑαλοτεχνία τῆς καρδιᾶς μας
Χαῖρε, ὄμορφη ἡλιοχρωμία τῆς ὁσίας Βαλβούργας

Χαῖρε, γαλαζοπράσινη φωταγωγία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας
Χαῖρε, σελασφόρε ἐαρινή ἀβάντα τῆς ἀγάπης πρός τό Θεό

Χαῖρε, Θεοτόκε εὔμορφη μιμόζα τῆς ψυχῆς μας
Χαῖρε, ὁλοήμερη ἐμψύχωσι τῆς καρδιᾶς μας

Χαῖρε, θαλασσογραφία τῆς γαλήνης
Χαῖρε, θερμοκήπιο τῆς προσευχῆς

Χαῖρε, Θεοτόκε ἐαρινή ἁρμονία
Χαῖρε, ροδόκηπε ἀρετῶν

Χαῖρε, Ὑπεραγία Θεοτόκε!

-102-
Χαιρετισμοί στόν Ἅγ. Εὐγένιο τόν
παιδομάρτυρα στή Δαμασκό Συρίας (25/9, +? αἰ.)
καί στήν Ἁγ. Γουϊνεφρίδη τήν παρθενομάρτυρα
στό Holywell Οὐαλλίας, ἡ ὁποία μετά τό Μαρτύριο ἀναστήθηκε
καί ξανακοιμήθηκε ἀργότερα ἐν εἰρήνῃ
(22/6 Μαρτύριο, 3/11 δεύτερη κοίμησι, +650) [20/9 ἀνακ. λειψ.]

Χαῖρε, παιδομάρτυρα Εὐγένιε·
Χαῖρε, παρθενομάρτυς Γουϊνεφρίδη·

Χαῖρε, Εὐγένιε ροδόνερο τῆς Δαμασκοῦ·
Χαῖρε, ἀγαπητέ παιδομάρτυρα τῆς Ἐκκλησίας·

Χαῖρε, Γουϊνεφρίδη ὅτι ἀναστήθηκες μετά τό Μαρτύριό σου·
Χαῖρε, Γουϊνεφρίδη ἱερό καλωσόρισμα τοῦ Holywell τῆς Οὐαλλίας·

Χαῖρε, ἅγιε Εὐγένιε ἐμψύχωσι τῶν Ὀρθοδόξων τῆς Συρίας·
Χαῖρε, Γουϊνεφρίδη ὅτι ἀξιώθηκες δεύτερη κοίμησι·

Χαίρετε, Γουϊνεφρίδη καί Εὐγένιε ὅτι μᾶς
συγκερνᾶτε τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ

Χαίρετε, ὅτι ἡ ἀγάπη σας μᾶς
περιβάλει ἀπό παντοῦ.

Χαίρετε, Ἅγιοι Εὑγένιε καί Γουϊνεφρίδη!

-103-
Χαιρετισμοί στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο,
μέ τιμητική ἀναφορά στήν Ὁσία Ἄβρα τή μοναχή
σέ Μονή τοῦ Poitiers Γαλλίας (12/12, +360)
[κοιμήθηκε 18 ἐτῶν]

Χαῖρε, Ἀειπάρθενη Μαριάμ·
Χαῖρε, Χριστογλυκύτατη Θεοτόκε·

Χαῖρε, Θεοτόκε ἀκτινόβολη καλλιγραφία·
Χαῖρε, χαμογελαστή ἀγάπη τῆς ψυχῆς μας·

Χαῖρε, Θεοτόκε ὅτι νυχθημερόν εἶσαι στή σκέψι μας·
Χαῖρε, νυκτολούλουδο τῆς Ὁσίας Ἄβρας τοῦ Poitiers Γαλλίας·

Χαῖρε, Κεχαριτωμένη ὅτι νυχθημερόν σέ εὐχαριστοῦμε·
Χαῖρε, Θεοτόκε ὅτι χαίρεις μαζί μ’ ὅλους τούς Ἁγίους·

Χαῖρε, Θεοτόκε ὅτι ὑδατογραφεῖς τήν καρδιά μας·
Χαῖρε, Ἀειπάρθενη ροδόχρωμη ἐλπίδα·

Χαῖρε, ὁλάνθιστη συγχορδία ἀρετῶν·
Χαῖρε, ἀγγελόμορφη ἀγάπη.

Χαῖρε,Ὑπεραγία Θεοτόκε!

-104-
Χαιρετισμοί στήν Ἁγ. Ἐθελδρίδα τήν ἐρημίτρια
καί ὁσιομάρτυρα στό Crowland Ἀγγλίας (2/8, +835)
καί στόν Ὅσιο Μᾶρκο Μανώλη τόν Πρεσβύτερο
καί Πνευματικό στόν Ἱ. Ναό Ἁγ. Γεωργίου-Ἁγ. Διονυσίου
στόν Διόνυσο Ἀττικῆς (16/4, +2010)

Χαῖρε, ὅσιε Μᾶρκε Μανώλη
Χαῖρε, ὁσιομάρτυς Ἐθελδρίδα

Χαῖρε, Ἐθελδρίδα ὑπέρμετρη γενναιοδωρία
Χαῖρε, Ἐθελδρίδα χαμόγελο οὐράνιας νότας

Χαῖρε, Μᾶρκε Μανώλη κατανυκτική ὑδατογραφία
Χαῖρε, ἔγχορδη ἀγαθοσύνη τοῦ Διονύσου Ἀττικῆς

Χαῖρε, Ἐθελδρίδα ὄμορφο λουλούδι τοῦ Exeter Ἀγγλίας
Χαῖρε, Μᾶρκε Μανώλη οὐρανόδρομη ἀγάπη

Χαίρετε, Μᾶρκε καί Ἐθελδρίδα ὅτι ἡ ζωή σας
ἦταν μιά συνεχη προσφορά ἀγάπης

Χαίρετε, Μᾶρκε καί Ἐθελδρίδα
χαροποιές θαλασσογραφίες.

Χαῖρετε, Ἅγιοι Μᾶρκε καί Ἐθελδρίδα!

-105-
Χαιρετισμοί στήν Ὁσία Μιλδρέδη τήν ἡγουμένη
σέ Μονή στό Thanet Ἀγγλίας (13/7, +700
καί στόν Ἅγ. Εὐγένιο Ροντιόνωφ τό στρατιώτη,
νεομάρτυρα στό Bamut Τσετσενίας τῆς Ρωσίας,
ἀπό Κουρίλοβο Ρωσίας (23/5, †1996)

[Ἀποκεφαλίσθηκε 19 ἐτῶν ἀπό μουσουλμάνους Τσετσένους, ἐπειδή
δέν δέχθηκε νά βγάλη τό Σταυρό του καί νά γίνη μουσουλμάνος]

Χαῖρε, ὁσία Μιλδρέδη
Χαῖρε, ἅγιε Εὐγένιε Ροντιόνωφ

Χαῖρε, Μιλδρέδη ἐγερτήριο τῆς ἀγάπης
Χαῖρε, ρόδινη ὑαλογραφία τοῦ Thanet Ἀγγλίας

Χαῖρε, Εὐγένιε φωτόλουστη γαλαζόπετρα τῆς Ρωσίας
Χαῖρε, Ροντιόνωφ καλλιγραφία τοῦ Νέου Μαρτυρολόγίου

Χαῖρε, ὁσία Μιλδρέδη φαεινή φιλαδέλφια τῶν Βρεταννικῶν Νήσων
Χαῖρε, νεομάρτυρα Ροντιόνωφ χαρμοσύνη τῶν καρδιῶν μας

Χαῖρε, Εὐγένιε ὅτι τήν ἡμέρα τῶν γενεθλίων σου
γεννήθηκες στή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ•

Χαῖρε, ὁσία Μιλδρέδη
ἄβραχη ἀγάπη.

Χαίρετε, Ἅγιοι Εὐγένιε καί Μιλδρέδη!

-106-
Χαιρετισμοί στήν Ὁσία Ἀσέλλα τό “λουλούδι τοῦ Κυρίου”,
ἡγουμένη σέ Μονή στή Ρώμη (6/12, †406)
καί στήν Ὁσία Σιγράδα τή χήρα,
μοναχή σέ Μονή στή Soissons Γαλλίας,
μητέρα τῶν Ἁγ. μαρτύρων Λεοδεγάριου καί Γουαρίνου (8/8, +678)

Χαῖρε, ὁσία Σιγράδα
Χαῖρε, ὁσία Ἀσέλλα τῆς Ρώμης

Χαῖρε, Σιγράδα βαλεριάνα τῆς Soissons Γαλλίας
Χαῖρε, Σιγράδα ἀγγελοζωγράφιστη μητέρα Μαρτύρων

Χαῖρε, Ἀσέλλα ὅτι δεκαετής εἰσῆλθες σέ οὐρανόδρομη Μονή•
Χαῖρε, Ἀσέλλα ὅτι λαμπροφορεῖς τή φωταγωγία τῶν ἀρετῶν

Χαῖρε, Σιγράδα γιασεμί τῶν ροδοπέταλων τῆς καρδιᾶς μας
Χαῖρε, Ἀσέλλα ὅτι ὀνομάσθηκες“λουλούδι τοῦ Κυρίου”

Χαίρετε, Ἀσέλλα καί Σιγράδα ἐαρινές παναρμονίες
Χαίρετε, γραμμικά σχέδια τῆς ἀγάπης

Χαίρετε, Ἀσέλλα καί Σιγράδα ὅτι
κάνετε τό Θεό νά χαμογελᾶ.

Χαίρετε, Ἁγίες Σιγράδα καί Ἀσέλλα!

***

Rejoicings to Saint Asella the “Flower of the Lord”,
Abbess in a Monastery in Rome, Italy (December 6, +406)
and to Saint Sigrada the widow, nun in a Monastery in Soissons, France,
Mother of Saints Martyrs Leodegarius and Warinos
(August 4 & August 8, +678)

Rejoice, Saint Sigrada
Rejoice, Saint Asella of Rome

Rejoice Sagrada, valerian of Soissons
Rejoice, Mother of Martyrs and painted by Angels

Rejoice Asella, that you wear the skylight of virtues
Rejoice that you entered in a heavenly monastery of Rome 10 years old

Rejoice Sagrada, jasmine rose petals of our hearts
Rejoice Asella, that you called “Flower of the Lord”

Rejoice, Asella and Sigrada Spring Harmonies
Rejoice, line drawings of Love

Rejoice, Asella and Sagrada
that make God smile.

Rejoice, O Saints Asella & Sigrada!

-107-
Χαιρετισμοί στόν Ὅσιο Γεώργιο Καρσλίδη,
ὅσιο ἱδρυτή καί ἡγούμενο Μονῆς στή Δράμα,
ἀπό Ἀργυρούπολι Μ. Ἀσίας καί ὁμολογητή στή Γεωργία (4/11, +1959)
καί στόν Ὅσιο Κέβιν τόν “ἐρημίτη τῆς φύσης” καί θαυματουργό,
ὅσιο ἱδρυτή καί ἡγούμενο Μονῆς στήν κοιλάδα τῶν δύο λιμνῶν,
στό Glendalough Ἰρλανδίας (3/6, +618)

[κοιμήθηκε 120 ἐτῶν – προστάτης ἐγκύων, δενδροκόμων,
κτηνοτρόφων καί τοῦ περιβάλλοντος τῆς Ἰρλανδίας]

Χαῖρε, ὅσιε Γεώργιε Καρσλίδη·
Χαῖρε, ὅσιε Κέβιν τῆς Ἰρλανδίας·

Χαῖρε, Γεώργιε ἐβενουργία τῆς Δράμας
Χαῖρε, Καρσλίδη ὑαλοκρύσταλλε τῆς Μ. Ἀσίας

Χαῖρε, ὅσιε Κέβιν ἐρημίτη τῶν δύο λιμνῶν τοῦ Glendalough
Χαῖρε, Κέβιν ὑδατόκρουνη συμπαράστασι τῆς καρδιᾶς μας

Χαῖρε, Γεώργιε Καρσλίδη νέε ὁμολογητή τῆς Γεωργίας
Χαῖρε, Κέβιν ἀείφυλλη ἀγάπη τῆς Ἰρλανδίας

Χαίρετε, ἀγαπητοί μας Κέβιν καί Γεώργιε
σελασφόροι ἡγούμενοι τῶν Μονῶν σας

Χαίρετε, ὅτι καλλιγραφεῖτε
τήν καρδιά μας.

Χαίρετε, Ἅγιοι Κέβιν καί Γεώργιε Καρσλίδη!

-108-
Χαιρετισμούς στούς 17 Ἰνδούς ὁσιομάρτυρες ἐρημίτες
τῆς ἐρήμου Σεναάρ Ἰνδίας (26/8 & 19/11, +4ος αἰ.)
καί στούς 222 Κινέζους Νεομάρτυρες στό Πεκίνο Κίνας,
Πρωτομάρτυρες τῆς Κίνας
(7-11/6 μαρτύριο & 11/6 μνήμη +1900)

Χαίρετε, 17 ὁσιομάρτυρες της Ἰνδίας·
Χαίρετε, 222 Πρωτομάρτυρες τῆς Κίνας·

Χαίρετε, ὅτι διαρκῶς παρακαλάτε τόν Κύριο
γιά τήν Ἱεραποστολή τῶν πατρίδων σας·

Χαίρετε, ὅτι διαρκῶς πρεσβεύετε
γιά τούς Ἰνδούς καί Κινέζους Ὀρθοδόξους·

Χαίρετε, ὅτι καθημερινά δίνετε ἕνα λουλούδι Ὀρθοδοξίας
στίς παγωμένες ἀπ’ τήν εἰδωλολατρεία ψυχές·

Χαίρετε, ὅτι μέ ἀγάπη ὁδηγήτε
τους συμπατριώτες σας στό Χριστό·

Χαίρετε, ἀγαπητοί μας Κινέζοι νεομάρτυρες·
Χαίρετε, ἀγαπητοί μας Ἰνδοί ὁσιομάρτυρες.

Χαίρετε, Ἅγιοι τῆς Κίνας καί τῆς Ἰνδίας!

-109-
Χαιρετισμοί στόν Ἅγ. Ἰωάννη Μαξίμοβιτς,
Ἐπίσκοπο San Francisco τῆς California τῶν ΗΠΑ
& Ἰσαπόστολο Ἀ. Ἀσίας, Δ. Εὐρώπης,
Β. Ἀφρικῆς & Ἀμερικῆς (19/6 & 2/7, +1966)

Χαῖρε, Ἰωάννη ἄνθος τῆς Οὐκρανίας·
Χαῖρε, Μαξίμοβιτς ἀγαπητέ φοιτητή τῆς Σερβίας·

Χαῖρε, Ἐπιστολή Χριστοῦ τῆς Ἱσπανίας·
Χαῖρε, σύγχρονε Ἰσαπόστολε τῆς Ὁλλανδίας·

Χαῖρε, τῶν Φιλιππίνων Νήσων ἡ ἐξωτική εὐλογία·
Χαῖρε, τῆς Βενεζουέλας οὐράνια προστασία·

Χαῖρε, ἀνυπόδητε Βρυξελλῶν καί Παρισίου τό ἄνθος·
Χαῖρε, ὁμολογητή τῶν Ρωσικῶν φυλακῶν γιά τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ·

Χαῖρε, Λειτουργέ τῶν Ὀρθοδόξων Ναῶν τῆς Τυνησίας·
Χαῖρε, διδάσκαλε τῆς Ἱερατικῆς Σχολῆς τῶν Σκοπίων·

Χαῖρε, Ἐπίσκοπε San Francisco τῆς California·
Χαῖρε, τῆς Κίνας διά Χριστόν σαλή ἀγάπη.

Χαῖρε, Ἅγιε Ἰωάννη Μαξίμοβιτς!

-110-
Χαιρετισμοί στήν Ἁγ. Μάρτυρα
Στεφανίδα τῆς Δαμασκοῦ Συρίας, ἀπό Ἱσπανία (11/11, +160)
καί στόν Ἅγ. Ἔρικ 1ο Ἐπίσκοπο Slane Ἰρλανδίας (2/11 & 13/5, +514)

[Ἡ Ἁγ. Στεφανίς μαρτύρησε δένοντάς την μεταξύ δύο φοινίκων,
τούς ὁποίους εἶχαν λυγίσει & συγκρατοῦσαν μέ σχοινιά.
Ὅταν τούς ἐλευθέρωσαν, τά δένδρα ἔλαβαν ξανά
τή φυσική τους στάσι σχίζοντας στά δύο τό σῶμα τῆς ἁγίας]

Χαῖρε, μάρτυς Στεφανίς τῆς Δαμασκοῦ·
Χαῖρε, Ἔρικ Ἐπίσκοπε Slane Ἰρλανδίας·

Χαῖρε, Στεφανίς γλυκύτατο λουλοῦδι τοῦ Θεοῦ·
Χαῖρε, ὅτι τό φύλλωμα τῶν ἀρετῶν σου δέν μαραίνεται ποτέ·

Χαῖρε, Ἔρικ ὅτι ἡ παρουσία τοῦ Θεοῦ σέ γεμίζει μέ ἀμέτρητη χαρά·
Χαῖρε, ὅτι ὁ Θεός τῆς καρδιᾶς σου σέ ἀγάπησε πολύ·

Χαῖρε, Στεφανίς ὡραιότατη καλλονή τῆς Ἱσπανίας.
Χαῖρε, Ἔρικ ἀγαπητέ Πατέρα τῆς Ἰρλανδίας·

Χαῖρε, Στεφανίς ὅτι διά τοῦ Μαρτυρίου
εἰσήλθες στή χαρά τοῦ Κυρίου σου·

Χαῖρε, Ἔρικ ὅτι οἱ αὐλές τοῦ Κυρίου ἔχουν
τά μπαλκόνια τους μέσ’ στήν καρδιά σου.

Χαίρετε, Ἅγιοι Ἔρικ καί Στεφανίς!

-111-
Χαιρετισμοί στίς Παρθενομάρτυρες
Ἁγ. Μαξελλένδη τοῦ Caundry Γαλλίας (13/11, +670)
καί Ἁγ. Δανιηλία τοῦ Βουκουρεστίου
Ρουμανίας (6/4, +2004)

[Μαρτύρησαν ἐπειδή ἤθελαν νά γίνουν μοναχές]

Χαῖρε, Δανιηλία τῆς Ρουμανίας·
Χαῖρε, Μαξελλένδη τοῦ Caundry Γαλλίας·

Χαίρετε, ὅτι ἐνδυθήκατε τό νυφικό τοῦ Μαρτυρίου·
Χαίρετε, ὅτι ἀγαπήσατε τό Χριστό μέ ὅλη τήν καρδιά σας·

Χαῖρε, Δανιηλία παρθενομάρτυς τοῦ 21ου αἰῶνα·
Χαῖρε, θαυματουργή θεραπεύτρια τῶν ψυχιατρικῶν νοσημάτων·

Χαῖρε, Μαξελλένδη καύχημα τῆς ἀπανταχοῦ Ἐκκλησίας·
Χαῖρε, ἀνεκλάλητη χαρά τῶν Ὀρθοδόξων τῆς Γαλλίας·

Χαίρετε, ὅτι οἱ προσευχές σας ἀγγίζουν σάν
ψιλόβροχο τή χλόη τῶν καρδιῶν μας·

Χαίρετε, ὅτι οἱ προσευχές σας ἀπαλές
ψιχάλες στό χορτάρι τῆς ψυχῆς μας.

Χαίρετε, Ἁγίες Μαξελλένδη καί Δανιηλία!

-112-
Χαιρετισμούς στήν Ἁγ. Τάνκα τήν
παρθενομάρτυρα στήν Troyes Γαλλίας (10/10, +637)
καί στόν Ἁγ. Λουκᾶ Βόινο-Γιασενέτσκι,
Ἐπίσκοπο Κριμαίας Οὐκρανίας,
τόν ὁμολογητή καί ἀνάργυρο χειροῦργο ἰατρό
καί Καθηγητή Ἰατρικῆς στό Παν/μιο Τασκένδης
(11/6, +1961) [17/3 ἀνακ. Λειψ.]

Χαῖρε, ἁγία Τάνκα
Χαῖρε, ἁγιε Λουκᾶ Κριμαίας

Χαῖρε, Τάνκα μάρτυς τῆς σωφροσύνης·
Χαῖρε, ἀνθάκι στίς ὄχθες τοῦ Σηκουάνα

Χαῖρε, Λουκᾶ ὑαλοτεχνία τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ
Χαῖρε, ἅγιε Βόινο-Γιασενέτσκι γιά τήν ἄφθαρτη καρδιά σου

Χαῖρε, παρθενομάρτυς Τάνκα καύχημα τῆς Troyes Γαλλίας
Χαῖρε, Λουκᾶ Ἐπίσκοπε Κριμαίας καί Συμφερουπόλεως

Χαίρετε, ἅγιοι Τάνκα καί Λουκᾶ χαμογελαστές
ἀνατολές τοῦ Θεοῦ στήν καρδιά τῶν Ὀρθοδόξων

Χαίρετε, ἁγνά ἀδαμαντοστολισμένα
ἀνθοδοχεῖα μέ λουλούδια ἀρετῶν.

Χαῖρετε, Ἅγιοι Λουκᾶ καί Τάνκα!

-113-
Χαιρετισμοί στήν Ἁγ. ὁσιομάρτυρα Εὐγενία τή Ρωμαία,
ἡγουμένη Μονῆς στήν Ἀλεξάνδρεια Αἰγύπτου καί ἱεραπόστολο στή Ρώμη
(24/12 & 25/12 μαρτύριο, +262)
καί στήν Ὁσία Εὐγενία τή Γαλλίδα, ἡγουμένη τῆς
Μονῆς τοῦ Odilienberg Γαλλίας (16/9, +735)

Χαῖρε, ὁσιομάρτυς Εὐγενία Ρωμαία·
Χαῖρε, ὁσία Εὐγενία τοῦ Odilienberg Γαλλίας·

Χαίρετε, προστάτριες τῶν πιό εὐγενικῶν ἀρετῶν·
Χαίρετε, προστάτριες τῶν δούλων τοῦ Χριστοῦ “Εὐγενιῶν”·

Χαῖρε, ὁσιομάρτυς Εὐγενία χρυσάνθεμο τῆς Ρώμης·
Χαῖρε, ὁσία Εὐγενία ἀγάπη τῶν ἐπαρχιῶν τῆς Γαλλίας·

Χαῖρε, Εὐγενία Ρωμαῖα ὅτι μετονομάσθηκες σέ “Εὐγένιο”
Χαῖρε, ὁσία Εὐγενία Γαλλίδα φίλη τῶν κατηχουμένων·

Χαίρετε, λεπτές πινελιές στή
ζωγραφιά τῶν Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας·

Χαίρετε, ἀπαλές πινελιές στήν
Ἁγιογραφία τοῦ Παραδείσου·

Χαίρετε, Νύμφες τοῦ Χριστοῦ!

-114-
Χαιρετισμοί στόν Ἅγ. ἱερομάρτυρα Σεραφείμ
Ἐπίσκοπο Φαναρίου καί Νεοχωρίου Καρδίτσας (4/12 μνήμη & 27/4, +1601)
καί στόν Ὅσιο Ριχάρδο τόν “εὐχαριστῶ τό Θεό”,
μοναχό τῆς Μονῆς στή Vannes Γαλλίας (14/6, +1046)

Χαῖρε, Ριχάρδε “εὐχαριστῶ τό Θεό”·
Χαῖρε, Σεραφείμ ἱεραπόστολε τῶν Ἀγράφων·

Χαῖρε, ὅσιε Ριχάρδε τῆς Vannes Γαλλίας·
Χαῖρε, Σεραφείμ ἡγούμενε τῆς Μονῆς Κορώνας·

Χαίρετε, ὅμορφοι ὑδροβιότοπε τοῦ Παραδείσου·
Χαίρετε, ὅτι πολλές ψυχές ξεδίψασαν κοντά σας·

Χαίρετε, ὅτι ἡ ἀγάπη σας εὐσπλαχνική κορῶνα στήν καρδιά σας·
Χαίρετε, ὅτι σας φανερώθηκε ἡ εὐχαριστήρια ἀγάπη τοῦ Θεοῦ·

Χαῖρε, Σεραφείμ Ἐπίσκοπε Φαναρίου Καρδίτσας·
Χαῖρε, Σεραφείμ ἱερομάρτυρα τῆς Θεσσαλίας·

Χαῖρε, ὅσιε Ριχάρδε καύχημα τῆς Γαλλίας·
Χαῖρε, Ριχάρδε ὅτι εὐχαρίστησες τό Θεό.

Χαίρετε, Ἁγιοι Σεραφείμ καί Ριχάρδε!

-115-
Χαιρετισμοί στήν Ἁγ. Λυδία τή Φιλιππησία (20/5, +1ος αἰ.)
καί στήν Ἁγ. Βερονίκη τήν αἱμοροούσα (12/7, +1ος αἰ.)

Χαῖρε, ἁγία Βερονίκη αἰμοροοῦσα·
Χαῖρε, ἁγία Λυδία βελοῦδο τῆς καρδιᾶς μας·

Χαῖρε, Λυδία πρώτη Χριστιανή τῆς Εὐρώπης·
Χαῖρε, Βερονίκη μεταξωτό ὕφασμα τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ·

Χαίρετε, ὅτι ὁ Θεός περπάτησε στόν
Παράδεισο τῆς καρδιᾶς σας·

Χαίρετε, ὅτι ἀγάλλεσθε αἰώνια στήν
Παραδείσια Βασιλεία Του·

Χαῖρε, Βερονίκη ὅτι βρῆκες τήν ἵασι
ἀγγίζοντας τό ὕφασμα τοῦ Χριστοῦ·

Χαῖρε, Λυδία ὅτι ἄγγιξε ὁ Χριστός τήν καρδιά σου
καί βρῆκες τή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ.

Χαίρετε, Ἁγίες Λυδία καί Βερονίκη!

-116-
Χαιρετισμοί στόν Ἅγ. ἱερομαρτυρα Ἰωάννη τῆς Santa Cruz,
Πρέσβύτερο στή Santa Cruz τῆς California τῶν ΗΠΑ
& ἱεραπόστολο Ἀλάσκας, ἀπό Ἄνδρο Ἑλλάδος (19/5, +1985)
καί στόν Ἅγ. Δανιήλ Sysoev, Πρεσβύτερο, ἀπολογητή ἱερομάρτυρα
στή Μόσχα Ρωσίας & Ἰσαπόστολο Ρωσίας, Κιργιστάν, Σκοπίων &
βοηθό τῆς Ἱεραποστολῆς στή Ζιμπάμπουε, Ἰνδονησία
Ταϋλάνδη καί Κίνα (19/11, +2009)

[Ὁ Ἅγ. Ἰωάννης τῆς Santa Cruz μαρτύρησε ἀπό σατανιστές
καί ὁ Ἁγ. Δανιήλ Sysoev ἀπό κουκουλοφόρο μουσουλμάνο,
Καί οἱ δύο μετά ἀπό πολλά ἀπειλητικά μηνύματα
γιά τό ἀπολογητικό & ἱεραποστολικό τους ἔργο]

Χαῖρε, Ἰωάννη τῆς Ἄνδρου τό καύχημα·
Χαῖρε, Δανιήλ καύχημα τῆς σύγχρονης Μόσχας·

Χαῖρε, ἱερομάρτυρα Ἰωάννη τῆς Santa Cruz τῆς California·
Χαῖρε, Ἰσαπόστολε τῶν πάγων τῆς Ἀλάσκας·

Χαίρετε, Δανιήλ καί Ἰωάννη ὅτι σᾶς χαιρετοῦν οἱ Πρεσβυτέρες σας·
Χαίρετε, ὅτι σᾶς χαιρετοῦν καί τά ἀγαπητά παιδιά σας·

Χαίρετε, ὅτι καθημερινά τούς στέλνετε τήν ἀγάπη σας·
Χαίρετε, ὅτι δώσατε ραντεβού στόν Παράδεισο·

Χαῖρε, Ἰωάννη, ὅτι τά ἀποξηραμμένα κρίνα ἀνθίζουν
στήν ἀγάπη σου πρός τή Θεοτόκο·

Χαῖρε, Δανιήλ ὅτι ανθίζουν οἱ ἀποξηραμμένες
καρδιές τῶν Μοσχοβιτῶν.

Χαίρετε, Ἁγιοι Ἰωάννη καί Δανιήλ Sysoev!

-117-
Χαιρετισμούς στήν Ὁσία Κιάρα ἡγουμένη Μονῶν
στό Kilkeary (πλησίον Nenagh) καί στό Tehelly Ἰρλανδίας (5/1, +680)
καί στόν Ὁσιο Μελέτιο τὁ νέο, ὁμολογητή, ἱδρυτή καί
ἡγούμενο Μονῆς τοῦ ὄρους Κιθαιρῶνα στήν Οἰνόη Ἀττικῆς,
ἀπό Μουταλάσκη Καππαδοκίας (1/9, +1105)

[στό Nenagh ἱδρύθηκε ἡ Προτεσταντική αἵρεσι
τῶν Κουνιτῶν “Ἐργατῶν” τό 1897]

Χαῖρε, Κιάρα τοῦ Kilkeary Ἰρλανδίας·
Χαῖρε, Μελέτιε τοῦ ὄρους Κιθαιρῶνα τῆς Οἰνόης·

Χαῖρε, Κιάρα ὅτι δωρίζεις στίς ψυχές τῶν αἱρετικῶν
ἕνα λευκό λουλούδι Ὀρθοδοξίας·

Χαῖρε, καλλίγραμμη πινελιά στή
ζωγραφιά τῶν Ἁγίων τοῦ Παραδείσου·

Χαῖρε, Μελέτιε ὅτι μέ ἀγάπη βγάζεις
τούς αἱρετικούς ἀπ’ τήν ψευδή “Ἀλήθεια” ·

Χαῖρε, ὅτι μέ θαυμαστή ἀγάπη τούς ὁδηγεῖς
στήν ἀληθινή Ἀλήθεια τῆς Ὀρθοδοξίας·

Χαῖρε, Κιάρα γλυκιά σονάτα μέ ὄμορφες νότες ἀρετῆς·
Χαῖρε, Μελέτιε εὔγεστη ἀγάπη τοῦ Παραδείσου.

Χαίρετε, Ἅγιοι Κιάρα καί Μελέτιε!

-118-
Χαιρετισμοί στόν Ὅσιο Τάσο ἱδρυτή Μονῆς
στό Volturno Ἰταλίας, ἀπό Benevento Ἰταλίας (11/1, +729)
καί στόν Ὅσιο Μωϋσῆ τὁν Οὖγγρο, τόν γιά 6χρόνια αἰχμάλωτο
ὁμολογητή στήν Πολωνία γιά τήν ἁγνότητά του
καί ἐρημίτη στή Λαύρα τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου (26/7, +1043)
[κατά σαρκικῶν πειρασμῶν]

Χαῖρε, ὅσιε Τάσο τοῦ Volturno Ἰταλίας
Χαῖρε, Τάσο καύχημα τοῦ ὄμορφου Benevento

Χαῖρε, ὅσιε Μωὑσῆ νούφαρο τῆς ἁγνότητος•
Χαῖρε, ἄνθος τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου

Χαῖρετε, ζωγραφικές βινιέτες τοῦ Βιβλίου τῆς Ζωῆς
Χαίρετε, δροσοσταλίδες τῆς δροσιᾶς τοῦ Θεοῦ

Χαῖρε, Μωὑσῆ Οὔγγρε ὁμολογητή τῆς Πολωνίας
Χαῖρε, ὅσιε Μωϋσῆ καύχημα τῆς Οὐγγαρίας

Χαίρετε, Τάσο καί Μωϋσή ὅτι πάντα μᾶς
βοηθάτε νά ἀγαπήσουμε τό Χριστό

Χαῖρετε, ὅτι εἰσῆλθατε στήν
εὐτυχία τοῦ Παραδείσου

Χαίρετε, Ἁγιοι Τάσο καί Μωϋσῆ!

-119-
Χαιρετισμοί στόν Ὅσιο Τάσσιο τό μοναχό στή Μονή
τῆς Jumièges Γαλλίας, ἀπό Γερμανία (13/12, +794)
καί στήν Ὁσία Ὀδιλία τήν παρθένο καί πρώην τυφλή,
ἱδρύτρια Μονῶν στό Odilienberg Γαλλίας καί στό
Νiedermunster Γερμανίας, ἀπό Γαλλία (13/12, +720)

Χαῖρε, Ὀδιλία θεία τῆς Ὁσίας Εὐγενίας·
Χαῖρε, ὅσιε Τάσσιε τῆς Jumièges Γαλλίας·

Χαῖρετε, Ὀδιλία καί Τάσσιε ἀγάπες τῆς Γαλλίας·
Χαῖρετε, ἱδρυτές πολλῶν Μονῶν στήν ὄμορφη Γερμανία·

Χαῖρε, Ὁδιλία ὅτι ἐνῶ σ’ ἐγκατέλειψαν οἱ γονεῖς σου
σέ υἱοθέτησε εὔσπλαχνη Μονή τῆς Γαλλίας·

Χαῖρε, ὅτι γεννήθηκες τυφλή καί μέ θαῦμα
τοῦ Θεοῦ βρῆκες τήν ὁρασί σου·

Χαίρετε, Ὀδιλία καί Τάσσιε ὅτι πάντα
ἀγάλλεται ἡ χωρίς δόλο καρδιά σας·

Χαίρετε, ὄμορφοι πίνακες
τῆς πινακοθήκης τοῦ Παραδείσου.

Χαίρετε, Ἁγιοι Τάσσιε καί Ὀδιλία!

-120-
Χαιρετισμοί στόν Ἅγ. Ραβάνο
Ἐπίσκοπο Mainz Γερμανίας (4/2, +856)
καί στόν Ἅγ. Ἰωάννη Μαξίμοβιτς,
Ἐπίσκοπο San Francisco τῆς California τῶν ΗΠΑ
& Ἰσαπόστολο Ἀ. Ἀσίας, Δ. Εὐρώπης,
Β. Ἀφρικῆς & Ἀμερικῆς (19/6 & 2/7, +1966),
συντάκτες Συναξαριστῶν τῶν Ὀρθοδόξων Ἁγίων τῆς Δύσεως

Χαῖρε, ἀγαπητέ Ραβάνε
Ἐπίσκοπε Mainz τῆς Γερμανίας·

Χαῖρε, ἀγαπητέ Ἰωάννη Μαξίμοβιτς
Ἐπίσκοπε San Fransisco τῆς California·

Χαῖρε, Ραβάνε, ἀντανάκλασι τῆς εὐσπλαχνίας τοῦ Θεοῦ·
Χαῖρε, ξημέρωμα τῆς αγάπης τοῦ Θεοῦ στήν καρδιά μας·

Χαῖρε, Μαξίμοβιτς Ἀπόστολε Βορρᾶ καί Νότου·
Χαῖρε, Ἀπόστολε Ἀνατολῆς καί Δύσις·

Χαῖρετε, ὅτι ἡ ἀγάπη σας σχημάτισε
τό Σταυρό στήν καρδιά μας·

Χαῖρετε, συντάκτες Συναξαριστῶν
τῶν Ὀρθοδόξων Ἁγίων τῆς Δύσις.

Χαίρετε, Ἅγιοι Ραβάνε καί Ἰωάννη Μαξίμοβιτς!

-121-
Χαιρετισμοί στήν Ὁσία Γεωργία τήν ἐρημίτρια
στήν Clermont Γαλλίας (15/2, +500)
καί στόν Ἅγ. Ἰωάννη Μαξίμοβιτς,
Ἐπίσκοπο San Francisco τῆς California τῶν ΗΠΑ
& Ἰσαπόστολο Ἀ. Ἀσίας, Δ. Εὐρώπης,
Β. Ἀφρικῆς & Ἀμερικῆς (19/6 & 2/7, +1966)

Χαῖρε, Ἰωάννη Μαξίμοβιτς θαυματουργέ·
Χαῖρε, ὁσία Γεωργία τῆς Clermont Γαλλίας·

Χαῖρε, Ἰωάννη Μαξίμοβιτς παγκόσμιε Ἰεράρχη·
Χαῖρε, Ἰσαπόστολε τῆς Ὁλλανδίας καί τῆς Ἱσπανίας·

Χαῖρε, ὁσία Γεωργία κυψέλη τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ·
Χαῖρε, γλυκό ἀνθόνερο τῆς Οὐράνιας Βασιλείας·

Χαῖρε, Μαξίμοβιτς παγκόσμιο κάλλος τῶν Ορθοδόξων·
Χαῖρε, Γεωργία διαχρονική καλλονή τῆς Γαλλίας·

Χαίρετε, ὅτι πάντα μέ χρώματα ἀγάπης
βάφετε τό χιτῶνα τῆς καρδιᾶς μας·

Χαίρετε, ὅτι ἀγαπήσατε
κι οἱ δυό τή Γαλλία.

Χαίρετε, Ἁγιοι Ἰωάννη & Γεωργία!

-122-
Χαιρετισμοί στήν Ὁσία Ὀσίθ ἱδρύτρια
Μονῆς στό Essex τῆς Ἀγγλίας (7/10, +700) καί στόν
Ἁγ. Ραφαήλ Ἐπίσκοπο Brooklyn Ν. Ὑόρκης τῶν ΗΠΑ,
ἀπό Συρία (27/2, +1915) [14/2, ἀνακ. λειψ.]

Χαῖρε, Ὀσίθ τοῦ Essex τῆς Ἀγγλίας·
Χαῖρε, Ραφαήλ Ἐπίσκοπε Brooklyn τῆς Ν. Ὑόρκης·

Χαῖρε, Ὀσίθ, γλυκό ἀνθονερο τοῦ Παραδείσου·
Χαῖρε, ὅτι ἄφησες τόν Κύριο νά ἀγγίξη τήν καρδιά σου·

Χαῖρε, Ραφαήλ ἄνθος τῆς σύγχρονης Συρίας·
Χαῖρε, περιστέρι τοῦ Θεοῦ στό Ἄγαλμα τῆς Ἐλευθερίας·

Χαῖρε, Ὀσίθ ὅτι μέ τίς προσευχές σου ἀγκαλιάζεις τό Θεό·
Χαῖρε, Ραφαήλ ἱεραποστολικό καύχημα τῶν ΗΠΑ·
·
Χαῖρετε, ὅτι ἡ ἀγάπη σας πάντοτε εἶναι
εὐσπλαχνική λιακάδα στήν καρδιά σας·

Χαῖρετε, Ὀσίθ καί Ραφαήλ
κειμενογράφοι τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ.

Χαίρετε, Ἅγιοι Ὀσίθ καί Ραφαήλ!

-123-
Χαιρετισμοί στόν Ἅγ. Προπάτορα Ἄβελ
(20/3 & Κυριακή Προπατόρων)
& στόν Ἀγ. Λάζαρο τόν τετραήμερο καί φίλο τοῦ Χριστοῦ,
Ἐπίσκοπο Κιτίου τῆς Κύπρου & ἱεραπόστολο Μασσαλίας τῆς Γαλλίας
(17/3 & Σαββάτο Λαζάρου, +63)
[ἀνακ. λειψ. 4/5 & 17/10]

Χαῖρε, Ἄβελ Πρωτομάρτυρα τῆς Γῆς·
Χαῖρε, υἱέ τοῦ Ἀδάμ καί τῆς Εὔας·

Χαῖρε, Λάζαρε φίλε τοῦ Χριστοῦ·
Χαῖρε, ἀγαπητέ ἀδελφέ τῆς Μάρθας καί τῆς Μαρίας·

Χαῖρε, Ἄβελ εὔωδιαστό ἄνθος τοῦ φυτοῦ ἀβελία·
Χαῖρε, Λάζαρε ἀναστάσιμη ἀβελία στά χέρια τοῦ Θεοῦ·

Χαῖρε, Ἄβελ ὅτι γεννήθηκες ἄνθος ἔξω ἀπ’ τόν Παράδεισο·
Χαῖρε, ὅτι μακάριος εἰσήλθες στόν Παράδεισο τοῦ Οὐρανοῦ·

Χαῖρε, Προπάτορα Ἄβελ τέταρτε ἄνθρωπε τῆς Γῆς·
Χαῖρε, Λάζαρε τετραήμερε ἀναστάντα τοῦ Χριστοῦ·

Χαῖρε, Λάζαρε Ἐπίσκοπε Κιτίου τῆς Κύπρου
Χαῖρε, ἱεραπόστολε τῆς ὄμορφης Γαλλίας

Χαίρετε, Ἅγιοι Ἄβελ καί Λάζαρε!

-124-
Χαιρετισμοί στόν Ἅγ. Μανουήλ τῆς Μυκόνου,
Νεομάρτυρα στή Χίο, ἀπό Σφακιά Κρήτης (15/3, +1792)
καί στήν Ἁγ. Μεγαλομάρτυρα & Παρθενομάρτυρα
Μαρκέλλα τῆς Χίου (22/7, +3ος αἰ.)

[Ἡ Ἁγ. Μαρκέλλα μαρτύρησε ἀπ’ τόν πατέρα της ὁ ὁποῖος
κυριεύθηκε ἀπό σαρκικό πάθος ἐναντίον της]
(κατά σαρκικῶν πειρασμῶν)

Χαῖρε, Μαρκέλλα τῆς ὄμορφης Χίου·
Χαῖρε, Μαρκέλλα νυμφόστολη παρθενομάρτυς·

Χαῖρε, νεομάρτυρα Μανουήλ τῆς Μυκόνου·
Χαῖρε, ἀγαπητέ νεομάρτυρα τῆς ὄμορφης Κρήτης·

Χαῖρε, Μανουήλ ὅτι διά τοῦ Μυστηρίου τῆς Ἐκκλησίας
νυμφεύθηκες στή νήσο τῆς Μυκόνου·

Χαίρετε, Μανουήλ καί Μαρκέλλα ὅτι μέ τό Μαρτύριο
νυμφεύθηκατε στή Χίο τή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ·

Χαίρετε, ὅτι διδάσκετε τούς αἱρετικούς
τήν ἀγάπη πρός τούς Ἁγίους

Χαίρετε, μαρτυρικά ἄνθοι ἐκεῖ πού
ἐπλεόνασε ἡ ἁμαρτία.

Χαίρετε, Ἅγιοι Μανουήλ καί Μαρκέλλα!

-125-
Χαιρετισμοί στήν Ἁγία Σολίνα τήν παρθενομάρτυρα
στήν Chartes Γαλλίας, ἀπό Gascony Γαλλίας (17/10, +290)
καί στόν Ὅσιο Μωϋσῆ τὁν Οὖγγρο, τόν γιά 6χρόνια αἰχμάλωτο
ὁμολογητή στήν Πολωνία γιά τή διαφύλαξι τῆς ἁγνότητός του
καί ἐρημίτη στή Λαύρα τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου (26/7, +1043)
[κατά σαρκικῶν πειρασμῶν]

Χαῖρε, Σολίνα ὄμορφη Γαλλίδα·
Χαῖρε, Σολίνα καλλίμορφη χρυσαλλίδα·

Χαῖρε, Μωϋσῆ ἀβλαβή ἀπ’ τή σαρκική ἁμαρτία·
Χαῖρε, καύχημα τῶν Ὀρθοδόξων τῆς Οὐκρανίας·

Χαῖρε, Μωϋσῆ ὅτι ὁ Κύριος μᾶς εἶπε νά σέ
παρακαλᾶμε γιά τούς σαρκικούς πειρασμούς·

Χαῖρε, Σολίνα αἰώνια γιά τ’ ὅτι δέν δέχθηκες
νά νυμφευθῆς εἰδωλολάτρη·

Χαῖρε, Μωϋση πανόραμα τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ·
Χαῖρε, Σολίνα ὁμορφόστολη παρθενομάρτυς·

Χαίρετε, Μωϋσῆ καί Σολίνα κοσμηματοθήκες
τῆς πλούσιας Χάριτος τοῦ Θεοῦ.

Χαίρετε, Ἁγιοι Μωϋσῆ καί Σολίνα!

-126-
Χαιρετισμοί στήν Οσία Σενορίνα ἡγουμένη
σέ Μονή στό Basto Πορτογαλίας (22/4, +982)
καί στόν Ὅσιο Μωϋσῆ τὁν Οὖγγρο,
ὁμολογητή στήν Πολωνία καί ἐρημίτη
στή Λαύρα τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου (26/7, +1043)
[κατά σαρκικῶν πειρασμῶν]

Χαῖρε, ὅσιε Μωϋσῆ Οὖγγρε τοῦ Κιέβου
Χαῖρε, ὁσία Σενορίνα τοῦ Basto Πορτογαλίας

Χαῖρε, Μωϋσῆ ὁμολογητή τῆς ἁγνότητος
Χαῖρε, ὅτι ἔγινες μοναχός ἀπό Ἄγγελο στή φυλακή

Χαῖρε, Σενορίνα εἰρηνοφόρα ἁγία τοῦ Χριστοῦ
Χαῖρε, ὅτι ἡ ἀγάπη σου σταγόνες δροσιᾶς στήν καρδιά μας

Χαίρετε, Μωϋσῆ καί Σενορίνα ὅτι ἀφήσατε
τόν Κύριο νά ζωγραφίση στήν ψυχή σας

Χαίρετε, ὅτι Τόν ἀφήσατε νά παίξη τίς
νότες Του μέ μουσικό ὄργανο τήν καρδιά σας

Χαῖρε, Σενορίνα χαλινάρι τῆς ἁμαρτίας
Χαῖρε, Μωϋσῆ βαθύσφαιρα τοῦ Οὐρανοῦ

Χαίρετε, Ἁγιοι Μωϋσῆ καί Σενορίνα!

-127-
Χαιρετισμοί στήν Ὀσία Γενεβιέβη μοναχή στό Παρίσι Γαλλίας,
ἀπό Nanterre Γαλλίας [πολιοῦχος Παρισιοῦ] (3/1, +500)
καί στήν Ὀσία Αὐρέα τήν ἡγουμένη σέ Μονή στό
Παρίσι Γαλλίας, ἀπό Συρία (4/10, +666)

Χαῖρε, ὁσία Γενεβιέβη τοῦ Παρισιοῦ
Χαῖρε, Αὐρέα ἄνθος τῆς Συρίας στό Παρίσι

Χαῖρε, Γενεβιέβη ὅτι ὀκταετής γνώρισες
τόν Ἁγ. Γερμανό τῆς Auxerre Γαλλίας

Χαῖρε, ὅτι δεκαπενταετής
ἀφιερώθηκες στό Μοναχισμό

Χαῖρε, Αὐρέα ἁγιογραφία τῆς ἔκθεσεως τοῦ Παραδείσου
Χαῖρε, Αὐρέα ὑμνογραφία τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ

Χαῖρε, Γενεβιέβη Ἀψίδα τοῦ Θριάμβου
τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν

Χαῖρε, Αὐρέα λουλούδι στή βάσι
τοῦ Πύργου τοῦ Ἄιφελ

Χαίρετε, Ἁγίες Γενεβιέβη καί Αὐρέα!

-128-
Χαιρετισμοί στήν Ἁγία Ἀγγελική Μπράνκοβιτς,
τήν πριγκίπισσα Σερβίας καί ἱδρύτρια Μονῆς στό
Κρουσεντόλ Σερβίας, ἀπό Ἀλβανία (30/8, +1446) [σύναξι 10/12]
καί στόν Ἅγιο Γερμανό τὁν “πατέρα τῶν πτωχῶν”,
Ἐπίσκοπο Παρισίου Γαλλίας (28/5, +576)

Χαῖρε, Γερμανέ Ἐπίσκοπε Παρισίου·
Χαῖρε, Γερμανέ “πατέρα τῶν πτωχῶν”·

Χαῖρε, Ἀγγελική πριγκίπισσα τοῦ Κρουσεντόλ·
Χαῖρε, θαλπωρή τῶν Ὀρθοδόξων τῆς Σερβίας·

Χαῖρε, Γερμανέ καύχημα τοῦ Παραδείσου·
Χαῖρε, Γερμανέ ἀγάπη τῆς Πόλεως τοῦ Φωτός·

Χαῖρε, Ἀγγελική ἀνθόνερο δακρύων προσευχῆς·
Χαῖρε, Γερμανέ ὑάκινθε τοῦ Σηκουάνα·

Χαίρετε, ὅτι ἡ γενναιοδωρία σας
συναντήθηκε μέ τή γενναιοδωρία τοῦ Θεοῦ·

Χαίρετε, νότες γραμμένες πάνω στό
πεντάγραμμο τῆς ἀγάπης Του.

Χαίρετε, Ἁγιοι Ἀγγελική καί Γερμανέ!

-129-
Χαιρετισμοί στήν Ὁσία Ἔμμα ἱδρύτρια Μονῆς
στή Gurk Αὐστρίας (29/6, +1045)
καί στόν Ἅγ. ἱερομάρτυρα Εὐάγγελο
Ἐπίσκοπο Constanta Ρουμανίας (7/7, +295)

Χαῖρε, ὁσία Ἔμμα·
Χαῖρε, ἅγιε Εὐάγγελε·

Χαῖρε, ὁσία Ἔμμα χαρά τῶν παιδιῶν·
Χαῖρε, Εὐάγγελλε εἰρηνοποιέ τῶν ψυχῶν

Χαῖρε, Ἔμμα ὅτι πάντα κάνεις τό Θεό νά χαίρεται
Χαῖρε, ποίημα γραμμένο πάνω στίς χορδές τῆς ἀγάπης Του

Χαῖρε, ἱερομάρτυρα Εὐάγγελε Ἐπίσκοπε Constanta Ρουμανίας·
Χαῖρε, πολύτιμο μαργαριτάρι τῆς Μαύρης Θάλασσας·

Χαῖρε, Ἔμμα φιλόστοργο λουλούδι τῆς Αὐστρίας·
Χαῖρε, καλλίγραμμο edelweiss τῶν Ἄλπεων·

Χαῖρε, Εὐάγγελε ρουμανικέ νερόκρινε
Χαῖρε, λαμπρόχρωμε ὁδοδείκτη

Χαίρετε, Ἅγιοι Εὐάγγελε καί Ἔμμα!

-130-
Χαιρετισμοί στόν Ἅγ. ἱερομάρτυρα
Σωτήριο Ἐπίσκοπο Ρώμης, ἀπό Ἐλλάδα (21/4, +174)
καί στόν Ἅγ. Νικόλαο Βελιμίροβιτς
Ἐπίσκοπο Ohrid Σκοπίων, τόν ὁμολογητή
καί Ἰσαπόστολο Σερβίας, Σκοπίων,
Ἀθήνας, Κων/πόλεως, Αγγλίας,
ΗΠΑ & Καναδᾶ, ἀπό Λέλιτς Σερβίας
(18/3 κοίμησι & 12/5 ἑορτή, +1956)
[3/5 & 12/5 ἀνακ. λειψ. & 24/5 ἀνακήρυξι]

Χαῖρε, ἅγιε Νικόλαε Βελιμίροβιτς·
Χαῖρε, ἅγιε Σωτήριε Επίσκοπε Ρώμης·

Χαῖρε, Βελιμίροβιτς Ἐπίσκοπε Ohrid Σκοπίων·
Χαῖρε, Σωτήριε καύχημα τῆς Ἐλλάδος καί τῆς Ρώμης·

Χαῖρε, Νικόλαε σύγχρονε Χρυσόστομε τῆς Ἐκκλησίας·
Χαῖρε, Ἀπόστολε τῆς Εὐρώπης καί τῆς Ἀμερικῆς·

Χαῖρε, Σωτήριε κρήνη τῆς Χάριτος τοῦ Θεοῦ·
Χαῖρε, ὄμορφε κρίνε τῆς ἀγάπης Του·

Χαίρετε, Σωτήριε καί Νικόλε ὅτι μᾶς βοηθᾶτε νά
ξεφύγουμε ἀπ’ τά δεσμᾶ τοῦ κόσμου·

Χαίρετε, ὅτι μᾶς βοηθᾶτε νά μάθουμε
τήν ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου.

Χαίρετε, Ἁγιοι Σωτήριε καί Νικόλαε!

-131-
Χαιρετισμοί στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο,
μέ τιμητική ἀναφορά στήν Ὁσία Τρέα
τήν ἐρημίτρια στό Ardtree Ἱρλανδίας (3/8, +5ος αἰ.)

Χαῖρε, καλλιπάρθενε Θεοτόκε·
Χαῖρε, παγκόσμια καλλονή ἀρετῶν·

Χαῖρε, ἄνθος ὅπου ἔχεις στά πέταλά σου
ζωγραφισμένη τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ·

Χαῖρε, ὅτι μετατρέπεις τήν ἄμμο τῆς
ψυχῆς μας σέ χρωματιστά διαμάντια ἀρετῶν·

Χαῖρε, ζωγραφιστό ἄνθος στά μάτια κάθε Χριστιανοῦ·
Χαῖρε, διαχρονική λιακάδα τῆς ψυχῆς μας·

Χαῖρε Θεοτόκε χαρά τῶν Ἁγίων τοῦ Θεοῦ
Χαῖρε χαρά τῆς ὁσίας Τρέας τοῦ Ardtree Ἰρλανδίας

Χαῖρε, Θεοτόκε χαμόγελο τῆς Γεθσημανῆ
Χαῖρε, χαμόγελο τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ·

Χαῖρε, Ὑπεραγία Θεοτόκε!

-132-
Χαιρετισμοί στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο,
μέ τιμητική ἀναφορά στόν Ἅγιο Γάλλο
Ἰσαπόστολο τῆς Ἑλβετίας, ἀπό Ἰρλανδία (16/10, +645)

Χαῖρε, Θεοτόκε οτι ἡ αγάπη σου
μοιάζει μέ edelweiss τῶν Ἑλβετικὼν Ἄλπεων

Χαῖρε, ὄμορφη πριγκίπισσα τῆς καρδιᾶς τοῦ
Ἁγίου Γάλλου τοῦ Ἰσαποστόλου τῆς Ἑλβετίας·

Χαῖρε Θεοτόκε ἄρωμα τῆς γενναιοδωρίας τοῦ Θεοῦ
Χαῖρε, ἀρωματικό κερί στήν ψυχή τῶν Ἐλβετῶν Ὀρθοδόξων ·

Χαῖρε, Θεοτόκε καταπράσινο λιβάδι ἀρετῶν·
Χαῖρε, διάφανο μαργαριτάρι τοῦ Παραδείσου·

Χαῖρε, Θεοτόκε χρωματιστή μελωδία·
Χαῖρε, λουλούδι στό βάζο τῆς ψυχῆς μας·

Χαῖρε, ὄμορφο πεντάγραμμο μουσικῆς·
Χαῖρε, καύχημα τῆς Ἐκκλησίας·

Χαῖρε, Ὑπεραγία Θεοτόκε!

-133-
Χαιρετισμοί στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο,
μέ τιμητική ἀναφορά στήν Ἁγία Παρθενομάρτυρα
Ἄφρα τοῦ Augsburg Γερμανίας (5/8, +304)

Χαῖρε, Ἀειπάρθενε Θεοτότε
πανόραμα τῶν εὐεργεσιῶν τοῦ Θεοῦ·

Χαῖρε, Θεοτόκε ὅτι μᾶς ἀγκαλιάζεις
μέ τήν ὑπέρμετρη μεταξωτή εὐσπλαχνία σου·

Χαῖρε, ὅτι ἐνδύθηκες τίς χαροποιές νότες τῶν ἀρετῶν·
Χαῖρε, ἀγάπη τῆς Ἁγίας Ἄφρας τοῦ Augsburg Γερμανίας·

Χαῖρε, Θεοτόκε εὐωδία γλυκιᾶς παρηγοριᾶς·
Χαῖρε, Θεοτόκε ὡραιότατο χαμόγελο τῶν Ὀρθοδόξων ·

Χαῖρε, Θεοτόκε ὅτι ἀναστήθηκες τριήμερη
γιά νά ’σαι κοντά στό Θεό καί Υἱό σου·

Χαῖρε, χαρούμενη πινελιά στό
ανθοδοχεῖο τῆς ψυχῆς μας.

Χαῖρε, Ὑπεραγία Θεοτόκε!

-134-
Χαιρετισμοί στήν Ἁγ. Προμήτορα Ρούθ (Κυριακή Προπατόρων)
καί στόν Ἅγ. Βιλλιβρόρδο Ἐπίσκοπο Utrecht Ὁλλανδίας,
Ἰσαπόστολο Ὁλλανδίας, Δανίας καί Λουξεμβούργου καί
ἱδρυτή Μονῆς στό Echternach Λουξεμβούργου,
ἀπό Northumbria Ἀγγλίας (2/12 , +7ος αἰ. π.Χ.)

Χαῖρε, ἀγαπητή Προμήτορα Ρούθ·
Χαῖρε, Βιλλιβρόρδε Ἰσαπόστολε Ὀλλανδίας

Χαῖρε, Ρούθ μελωδικό ἄσμα τῶν Προπατόρων·
Χαῖρε, προμητορική ἀγάπη τοῦ Θεοῦ στήν καρδιά μας·

Χαῖρε, Βιλλιβρόρδε Ἐπίσκοπε Utrecht Ὁλλανδίας
Χαῖρε, Ἰσαπόστολε Δανίας καί Λουξεμβούργου

Χαῖρε, Ρούθ καύχημα τῆς Βίβλου·
Χαῖρε, Βιλλιβρόρδε ἄνθος τῆς Ἀγγλίας·

Χαῖρετε, ἀγαπητοί καθοδηγητές τῶν
Προτεσταντῶν στήν Ὀρθοδοξία

Χαῖρετε, ἡλιοτρόπια πού μᾶς δείχνετε
τήν ἀληθινή Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ

Χαίρετε Ἁγιοι Ρούθ καί Βιλλιβρόρδε !

-135-
Χαιρετισμοί στόν Ἅγ. Τίτιαν Ἐπίσκοπο Βενετίας (16/1, +650)
καί στόν Ἅγ. Προφήτη Ἀββακούμ (2/12, +7ος αἰ. π.Χ.)

Χαῖρε, Προφήτη Ἀββακούμ·
Χαῖρε, Τίτιαν Ἐπίσκοπε Βενετίας

Χαῖρε, Τίτιαν γόνδολα τῆς Βενετίας
Χαῖρε, κανάλι πού ὁδηγεῖ στήν ἀγκαλιά τοῦ Θεοῦ

Χαῖρε, Ἀββακούμ καύχημα τῶν δώδεκα Προφητῶν·
Χαῖρε, Προφήτη τῶν δώδεκα Ἀποστόλων·

Χαῖρε, Τίτιαν ὅτι ἡ καρδιά σου ἔγινε βάλς τῆς Βενετίας·
Χαῖρε, Ἀββακούμ κατανυκτική λυχνία τοῦ Χριστοῦ·

Χαίρετε, Ἀββακούμ καί Τίτιαν ὅτι μᾶς
διδάξατε τήν παγκόσμια ἀγάπη τοῦ Θεοῦ·

Χαίρετε ὅτι δίνετε χαρά στούς
θλιβομένους μέ τίς προσευχές σας.

Χαίρετε Ἁγιοι Τίτιαν καί Ἀββακούμ!

-136-
Χαιρετισμοί στόν Ἅγ. Δοδολίνο Ἐπίσκοπο
Vienne Γαλλίας (1/4, +7ος αἰ.)
καί στόν Ὅσιο Ἴχλτυτ τόν ἡγούμενο σέ Μονή
μικρῆς Νήσου τῆς Οὐαλλίας (6/2, 7/2 & 6/9, +537)

[Μέ τήν προσευχή του ὁ Ἅγ. Ἴχλτυτ μεγάλωσε
τή μικρή Νήσο στήν ὁποία ἦταν το Μοναστήρι του
χαράζοντας τό βυθό τῆς θάλασσας ὅταν
ἀποτραβήχθηκε ἀπ’ τήν ἀμπώτη,
γιά νά ἔχουν οἱ πτωχοί ἔδαφος γιά καλλιέργειες]

Χαῖρε, ἅγιε Δοδολίνε
Χαῖρε, ὅσιε Ἴχλτυτ τῆς Οὐαλλίας·

Χαῖρε, Ἴχλτυτ ὅτι ἡ θάλασσα δέν ξεπέρασε τά νέα ὅρια
γιά νά ’χουν οἱ πτωχοί καλλιεργήσιμο ἔδαφος·

Χαῖρε, ὅτι ἀγάπησες τήν Ἑξαήμερη Δημιουργία τοῦ Θεοῦ·
Χαῖρε, ὅτι ἡ ἀγάπη σου ἐννώθηκε μέ τήν ἀγάπη Του·

Χαῖρε, ἅγιέ μας Δοδολίνε Ἐπίσκοπε Vienne Γαλλίας
Χαῖρε, ἐγκαρδίωσι τῶν Ὀρθοδόξων τῆς Γαλλίας

Χαῖρε, Δοδολίνε ἀγαπητή μας παραμυθία
Χαῖρε, Δοδολίνε ἀγάπη τῆς ὑφηλίου

Χαίρετε, Ἴχλτυτ καί Δοδολίνε
καλοκάγαθοι Πατέρες.

Χαῖρε, Ἅγιοι Ἴχλτυτ καί Δοδολίνε!

-137-
Χαιρετισμοί στήν Ἁγ. Προμήτορα Ρεβέκκα (Κυριακή Προπατόρων)
καί στόν Ἅγ. Προφήτη Ἀββακούμ (2/12, +7ος αἰ. π.Χ.)

Χαῖρε, ἅγιε Προφήτη Ἀββακούμ·
Χαῖρε, ἁγία Προμήτορα Ρεβέκκα δικαία·

Χαῖρε, Ἀββακούμ Προφήτη τῆς Ἀραβίας·
Χαῖρε, Προφήτη τῆς Χώρας τῆς Αἰγύπτου·

Χαῖρε, Ρεβέκκα κελάρισμα τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ·
Χαῖρε, ὅτι πρεσβεύεις γιά τήν ἐπιστροφή τῶν Προτεσταντῶν·

Χαῖρε, Ἀββακούμ δημιουργέ “καινούργιων ἀνθρώπων”·
Χαῖρε, Ρεβέκκα ἀνοικτόχρωμη βιολέτα τῆς Βίβλου·

Χαῖρε, Ἀββακούμ ὅτι τό ὄνομά σου
σημαίνει “Αὐτόν πού μᾶς ἐναγκαλίζεται”·

Χαῖρε, Ρεβέκκα ὅτι ἀγάπησες
πολύ τό Δημιουργό σου.

Χαίρετε, Ἅγιοι Ἀββακούμ καί Ρεβέκκα!

-138-
Χαιρετισμοί στήν Ἁγ. Προμήτορα Σάρρα,
σύζυγο τοῦ Πατριάρχη Ἀβραάμ τοῦ Προπάτορα (Κυριακή Προπατόρων)
καί στόν Ἅγ. Προφήτη Ἀββακούμ (2/12, +7ος αἰ. π.Χ.)

Χαῖρε, ἅγιε Προφήτη Ἀββακούμ
Χαῖρε, ἁγία Προμήτορα Σάρρα δικαία

Χαῖρε, Ἀββακούμ Προφήτη τῆς Ἱερουσαλήμ
Χαῖρε, Προφήτη τῆς Μεσσοποταμίας

Χαῖρε, Σάρρα ἄνθος τῆς Βίβλου
Χαῖρε, ὅτι εἰσακούονται οἱ πρεσβεῖες σου ἀπ’ τό Θεό

Χαῖρε, Ἀββακούμ ὅτι οἱ προσευχές σου μᾶς ἀγκαλιάζουν
Χαῖρε, Σάρρα σύζυγε τοῦ Πατριάρχη Αβραάμ

Χαῖρε, Ἀββακούμ ὅτι τό ὄνομά σου
σημαίνει “ἡ Ἀνάστασι τοῦ Πατρός”

Χαιρε, Σάρρα ὅτι ἡ ἀγάπη σου
μᾶς φέρνει δάκρυα στά μάτια

Χαίρετε Ἅγιοι Σάρρα καί Ἀββακούμ!

-139-
Χαιρετισμοί στόν Ἅγ. Προφήτη Ἀββακούμ (2/12, +7ος αἰ. π.Χ.)
καί στόν Ἅγ. Μητροφάνη Τσί-Σούνγκ,
Πρεσβύτερο καί ἱερομάρτυρα στό Πεκίνο Κίνας,
ἀπ’ τούς 222 Πρωτομάρτυρες τῆς Κίνας
(10/6 μαρτύριο καί 11/6 μνήμη, +1900)

Χαῖρε, ἅγιε Προφήτη Ἀββακούμ·
Χαῖρε, ἅγιε Μητροφάνη Τσί-Σούνγκ·

Χαῖρε, Ἀββακούμ Πρόφήτη τῆς Ἀναστάσεως·
Χαῖρε, Προφήτη τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ·

Χαῖρε, Μητροφάνη Τσί-Σούνγκ πρώτε Κινέζε Ἱερέα·
Χαῖρε, μαθητή τοῦ Ἁγ. Νικολάου Κασάτκιν τῆς Ἰαπωνίας·

Χαῖρε, ἀγαπητέ Ἀββακούμ Προφήτη τοῦ Θεοῦ·
Χαῖρε, Μητροφάνη Τσί-Σούνγκ ἱερομάρτυρα τοῦ Πεκίνου·

Χαῖρε, Ἀββακούμ ὅτι ἔριχνες τροφή στό
λάκκο τῶν λεόντων γιά τόν Προφήτη Δανιήλ·

Χαῖρε, Μητροφάνη Τσί-Σούνγκ ὄμορφη
ὑδατογραφία τῆς Κίτρινης Θάλασσας.

Χαίρετε, Ἅγιοι Ἀββακούμ καί
Μητροφάνη Τσί-Σούνγκ!

-140-
Χαιρετισμοί στήν Ἁγ. Νογιάλα τήν παρθενομάρτυρα
στή Beignan Γαλλίας, ἀπό Μ. Βρεταννία (6/7, +? αἰ.)
καί στόν Ἅγ. Ἰωάννη Τσί-Σούνγκ, παιδομάρτυρα στό Πεκίνο Κίνας,
τόν 7χρονο υἱό τῶν Ἁγ. Μητροφάνη & Τατιάνης Τσί-Σούνγκ,
ἀπ’ τούς 222 Πρωτομάρτυρες τῆς Κίνας (11/6, +1900)

Χαῖρε, ἁγία Νογιάλα
Χαῖρε, ἅγιε Ἰωάννη Τσί-Σούνγκ

Χαῖρε, παιδομάρτυρα Ἰωάννη Τσί-Σούνγκ
ὅτι χαίρεσαι στόν παιδότοπο τοῦ Οὐρανοῦ

Χαῖρε, Ἰωάννη ὄμορφο κομψό κινέζικο μπονζάι·
Χαῖρε, φωτόλουστε ἑπτάχρονε παιδομάρτυρα τοῦ Πεκίνου·

Χαῖρε, παρθενομάρτυς Νογιάλα τῆς Beignan Γαλλίας
Χαῖρε, πανέμορφο ἄνθος ἀπ’ τή Μ. Βρεταννία

Χαῖρε μάρτυς Νογιάλα ὅτι ἡ ἀγάπη σου
χορεύει περίχαρα στήν καρδιά μας

Χαίρετε, ἅγιοι Ἰωάννη καί Νογιάλα
ὅτι βρήκατε παρρησία στό Θεό

Χαῖρε, Ἅγιοι Ἰωάννη Τσί-Σούνγκ καί Νογιάλα!

-141-
Χαιρετισμοί στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο,
μέ τιμητική ἀναφορά στήν Ἁγία Πασχασία
Παρθενομάρτυρα στή Dijon Γαλλίας (9/1, +178)

Χαῖρε, Ἀειπάρθενε Μαρία
Χαῖρε, καθημερινή μας θαλπωρή

Χαῖρε, νύμφη τῆς εὐσπλαχνίας τοῦ Θεοῦ
Χαῖρε, Θεοτόκε ὅτι νυμφεύθηκες τήν ἀγάπη Του

Χαῖρε, εὔγεστη ἀντανάκλασι τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ
Χαῖρε, ἀγάπη τῆς Ἀγίας Πασχασίας τῆς Dijon Γαλλίας

Χαῖρε, καλλίγραμμη βινιέτα τῆς ψυχῆς μας
Χαῖρε, ποτήρι πού ξεχυλλίζει ἀγάπη

Χαῖρε, Θεοτόκε ὅτι μᾶς κλείνεις
ραντεβοῦ δροσιᾶς μέ τόν Υἱο καί Θεό σου

Χαῖρε, περιστέρι ζωγραφιστό στήν
πινακοθήκη τῆς καρδιᾶς κάθε Χριστιανοῦ

Χαῖρε, Ὑπεραγία Θεοτόκε!

-142-
Χαιρετισμοί στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο,
μέ τιμητική ἀναφορά στήν Ἁγ. Πουσίννα τήν παρθένο
στήν Champagne Γαλλίας (23/4, +5ος αἰ.)

Χαῖρε, Θεοτόκε δούλη ταπεινή·
Χαῖρε, Θεοτόκε Κλίμαξ τοῦ Οὐρανοῦ·

Χαῖρε, Θεοτόκε Μητέρα ὅλων τῶν ὀρφανῶν·
Χαῖρε, γλυκιά ἀγάπη τῆς ἁγίας Πουσίννας τῆς Γαλλίδος

Χαῖρε, Θεοτόκε Προφητεία τοῦ Προφήτη Ἰεζεκιήλ·
Χαῖρε, Πύλη Κεκλεισμένη ἀπ’ τήν ὁποία πέρασε ὁ Θεός·

Χαῖρε, Θεοτόκε Παρθένε ἀγάπη τοῦ Θεοῦ·
Χαῖρε, ὅτι σέ προφήτεψε ὁ Προφήτης Ἡσαΐας·

Χαῖρε, ὅτι χαρίζεις στούς αἱρετικούς
ἕνα ὄμορφο λουλούδι τῶν Ἄλπεων·

Χαῖρε, ὅτι τούς χαρίζεις ἕνα
ὄμορφο edelweiss Ὀρθοδοξίας.

Χαῖρε, Ὑπεραγία Θεοτόκε!

-143-
Χαιρετισμοί στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο,
μέ τιμητική ἀναφορά στήν ὁσία Δόδα τήν ἡγουμένη
σέ Μονή στή Reims Γαλλίας (24/4, +7ος αἰ.)

Χαῖρε, Θεοτόκε Μητέρα τοῦ Θεοῦ·
Χαῖρε, Κεχαριτωμένη Ἀειπάρθενε Μαρία·

Χαῖρε, Θεοτόκε ἀγάπη τῶν Χριστιανῶν·
Χαῖρε, ἀγάπη τῆς ὁσίας Δόδας τῆς Reims Γαλλίας

Χαῖρε, Θεοτόκε ὅτι σέ προφήτεψε ὁ Προφήτης Μωϋσῆς·
Χαῖρε, ὅτι σέ προφήτεψε ὁ Προφήτης Ἱεζεκιήλ·

Χαῖρε, Θεοτόκε ἀπαθέστατο πλασματάκι·
Χαῖρε, ὅτι δέν εἶχες καμμία προσωπική ἁμαρτία·

Χαῖρε, Ὑπεραγία Θεοτόκε χαρά τῶν Προφητῶν·
Χαῖρε, μελωδία τῆς εὐσπλαχνίας τοῦ Θεοῦ·

Χαῖρε, Θεοτόκε χαρά τῶν Ἀποστόλων·
Χαῖρε, ἀγαπητή μας Μητέρα.

Χαῖρε, Ὑπεραγία Θεοτόκε!

-144-
Χαιρετισμοί στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο,
μέ τιμητική ἀναφορά στήν ὁσία Βέγγα τήν ἱδρύτρια Μονῆς
στήν Ardenne Βελγίου (17/12, +698)

Χαῖρε, Θεοτόκε Μητέρα τῶν Μοναχῶν·
Χαῖρε, Θεοτόκε προτύπωσι τῆς Π. Διαθήκης·

Χαῖρε, ὅτι σέ χαιρετάει ο Ἀρχάγγελος Γαβριήλ·
Χαῖρε, ὅτι σέ χαιρετάει ἡ ὁσία Βέγγα τοῦ Ardenne Βελγίου·

Χαῖρε, Θεοτόκε ὅτι ἄφησες τόν Εὐαγγελιστή Λουκά
νά σ’ ἁγιογραφήση γιά νά ’χουμε τή γλυκιά Εἰκόνα σου·

Χαῖρε, ὅτι ἀπ’ τά πέρατα τῆς οἰκουμένης
νεφέλη ἔφερε τούς Ἀποστόλους στήν Κοιμησί σου·

Χαῖρε, Θεοτόκε ὅτι γιά κάθε ἄνθρωπο
παρακαλεῖς τό Θεό καί Υἱο σου·

Χαῖρε, εὐλογημένη ἀπ’ τό Θεό
περισσότερο ἀπ’ ὅλες τίς γυναῖκες.

Χαῖρε, Ὑπεραγία Θεοτόκε!

-145-
Χαιρετισμοί στήν Ὁσία Κιννία τοῦ Country Louth Ἰρλανδίας (1/2, +5ος αἰ.)
και στήν Ὁσία Ρελίνδη τήν ἡγουμένη Μονῆς στό Maasegk Βελγίου (12/10, +750)

Χαῖρε, Ρελίνδη τοῦ Maasegk Βελγίου·
Χαῖρε, Κιννία τοῦ Country Louth Ἰρλανδίας·

Χαῖρε, Ρελίνδη ὑπέροχη ἐν Χριστῷ ἀδελφή μας·
Χαῖρε, χαρμοσύνη τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ·

Χαῖρε, Κιννία ψιλή βροχή στήν καρδιά τῶν Ὀρθοδοξων·
Χαῖρε, ἀπαλό ψιλόβροχο στήν ὕπαιθρο τῆς Ἰρλανδίας·

Χαῖρε, Ρελίνθη χάραμα τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ·
Χαῖρε, Κιννία αὐγή τῆς εὐσπλαχνίας Του·

Χαῖρετε, ὁσίες Ρελίνδη καί Κιννία ὄμορφα
κέντηματα τῆς ἀγάπης τοῦ Θεου·

Χαῖρετε, ὅτι μέ τίς ἀρετές σας
καταφίλησατε τήν ἀγάπη Του.

Χαῖρετε, Ἁγίες Ρελίνδη καί Κιννία!

-146-
Χαιρετισμοί στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο,
μέ τιμητική ἀναφορά στούς 222 Νεομάρτυρες τοῦ Πεκίνου Κίνας,
Πρωτομάρτυρες τῆς Κίνας (7-11/6 Μαρτύριο καί 11/6 μνήμη, +1900)

Χαῖρε, ὑπέροχη ἀσματική νύμφη·
Χαῖρε, Θεοτόκε μελωδική ὑδατογραφία·

Χαῖρε, Θεοτόκε ὅτι ἡ ἀγάπη σου μᾶς συγκηνεῖ·
Χαῖρε, χαρμοσύνη τῶν λουλουδιῶν τῆς καρδιᾶς μας·

Χαῖρε, ὄμορφο μπονζάι τῶν Ὀρθοδόξων τῆς Taiwan·
Χαῖρε, ἀγάπη τῶν 222 Πρωτομαρτύρων τῆς Κίνας··

Χαῖρε, Θεοτόκε ψιλή βροχή στήν καρδιά
τῶν Ὀρθοδοξων τοῦ Hong Kong·

Χαῖρε, ψιλόβροχο στήν ὕπαιθρο τῆς
καρδιᾶς τῶν Κινέζων Ὀρθοδόξων·

Χαῖρε, χάραμα τῆς δροσιᾶς τοῦ Θεοῦ·
Χαῖρε, αὐγή τῆς ἐλεημοσύνης Του.

Χαῖρε, Ὑπεραγία Θεοτόκε!

-147-
Χαιρετισμοί στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο,
μέ τιμητική ἀναφορά στόν Ἅγιο Χοσέ Μουνιόθ-Κορτέζ,
παγκόσμιο ἱεραπόστολο καί νεομάρτυρα στήν Ἀθήνα,
ἀπό Χιλή καί κάτοικο τοῦ Montreal Καναδᾶ (31/10, +1997)

Χαῖρε Ἁειπάρθενε Θεοτόκε
Χαῖρε Μητέρα τῶν Κατηχουμένων

Χαῖρε Θεοτόκε ἀγάπη τῶν Ὀρθοδόξων τῆς Χιλῆς
Χαῖρε ἀγάπη τοῦ Νεομάρτυρα Χοσέ Μουνιόθ-Κορτέζ

Χαῖρε Θεοτόκε ψηφιδωτό δάκρυ τῶν προσευχῶν μας
Χαῖρε τροπική βροχή τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ στή Νότια Ἀμερική

Χαῖρε, edelweiss τῶν Ἀλπεων στόν κῆπο τῆς Γεθσημανῆ
Χαῖρε εὐχαριστήρια ἀγάπη τῆς καρδιᾶς μας

Χαῖρε, Θεοτόκε ὅτι μέ πολύ ἀγάπη
οἱ Χριστιανοί προφέρουν τό ὄνομά σου

Χαῖρε, Θεοτόκε κρυστάλλινη ἀγάπη
τοῦ σκρίνιου τῆς καρδιᾶς μας.

Χαῖρε, Ὑπεραγία Θεοτόκε!

-148-
Χαιρετισμοί στόν Ἅγ. ἱερομαρτυρα Ἰωάννη τῆς Santa Cruz,
Πρέσβύτερο στή Santa Cruz τῆς California τῶν ΗΠΑ
& ἱεραπόστολο Ἀλάσκας, ἀπό Ἄνδρο Ἑλλάδος (19/5, +1985)
καί στόν Ἅγ. Δανιήλ Sysoev, Πρεσβύτερο, ἀπολογητή ἱερομάρτυρα
στή Μόσχα Ρωσίας & Ἰσαπόστολο Ρωσίας, Κιργιστάν, Σκοπίων &
βοηθό τῆς Ἱεραποστολῆς στή Ζιμπάμπουε, Ἰνδονησία
Ταϋλάνδη καί Κίνα (19/11, +2009)

[Ὁ Ἅγ. Ἰωάννης τῆς Santa Cruz μαρτύρησε ἀπό σατανιστές
καί ὁ Ἁγ. Δανιήλ Sysoev ἀπό κουκουλοφόρο μουσουλμάνο,
Καί οἱ δύο μετά ἀπό πολλά ἀπειλητικά μηνύματα
γιά τό ἀπολογητικό & ἱεραποστολικό τους ἔργο]

Χαῖρε, Δανιήλ Sysoev της Μόσχας·
Χαῖρε, Ἰωάννη τῆς Santa Cruz τῆς California·

Χαῖρε, Δανιήλ ἀγάπη τῆς Ζιμπάμπουε καί τῆς Κίνας·
Χαῖρε, φιλόξενε Πατέρα τῶν Ὀρθοδόξων τῆς Ταϋλάνδης·

Χαῖρε, Ἰωάννη ὅτι κατέστρεψες τίς πλεκτάνες τοῦ σατανισμοῦ·
Χαῖρε, ὅτι ἡ πόρτα τῆς οἰκίας σου εἶναι πάντα ἀνοικτή·

Χαίρετε, Ἀπόστολοι τῶν καρδιῶν τῆς νεολαίας·
χαίρετε, Ἀπόστολοι τῶν μεγαλουπόλεων·

Χαίρε, Ἰωάννη ὅτι γιά τό Μαρτύριό σου
δάκρυσε ἡ Εἰκόνα τῆς Θεοτόκου·

Χαίρε, Δανιήλ ὅτι μέ τίς πρεσβεῖες σου
δάκρυσε ὁ Χριστός στίς καρδιές μας.

Χαῖρετε Ἅγιοι. Ἰωάννη καί Δανιήλ Sysoev!

-149-
Χαιρετισμοί στήν Ἁγ. Μαρία τήν Κινέζα, Νεομάρτυρα στό Πεκίνο Κίνας,
ἀπό τούς 222 Πρωτομάρτυρες τῆς Κίνας (11/6, +1900)
καί στόν Ἅγ. Βίκτωρα τόν κατηχούμενο,
Μάρτυρα στή Braga Πορτογαλίας
[Βαπτίσθηκε μέ τό αἷμα τοῦ Μαρτυρίου] (12/4, +300)

Χαῖρε, ἅγιε Βίκτωρα κατηχούμενε·
Χαῖρε, ἁγία νεομάρτυς Μαρία τοῦ Πεκίνου·

Χαῖρε, Βίκτωρα προστάτη τῶν κατηχουμένων·
Χαῖρε, Μαρία μαργαριτάρι τῆς Κίτρινης Θάλασσας·

Χαῖρε, μάρτυρα Βίκτωρα τῆς Braga Πορτογαλίας·
Χαῖρε, ὅτι βαπτίσθηκες μέ τό αἷμα τοῦ Μαρτυρίου·

Χαῖρε, Μαρία Κινέζα συνονόματη τῆς Θεοτόκου·
Χαῖρε, ἔγχορδη ἀγάπη τῶν Κινέζων Ὀρθοδόξων·

Χαίρετε, Μαρία Κινέζα καί Βίκτωρα·
ἀνθοκόμοι τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ

Χαίρετε, ὅτι οἱ εὐχές σας στολίζουν
τήν ἀγάπη Του γιά ὅλους μας.

Χαίρετε, Ἅγιοι Μαρία καί Βίκτωρα!

-150-
Χαιρετισμοί στήν Ἁγ. Δημητρία τήν Παρθενομάρτυρα στή Ρώμη (21/6, +4ος αἰ.)
καί στόν Ἅγ. Πέτρος τόν Ἀλεούτιο, τόν Ἐσκιμῶο Νεομάρτυρα
στό San Francisco τῆς California τῶν ΗΠΑ καί Πρωτομάρτυρα τῆς California,
ἀπό Ἀλεούτιους Νήσους τῆς Ἀλάσκας τῶν ΗΠΑ (13/12, +1815)

Χαῖρε νεομάρτυρα Πέτρε Ἀλεούτιε
Χαῖρε, παρθενομάρτυς Δημητρία τῆς Ρώμης

Χαῖρε, Πέτρε Ἀλασκινέ κάυχημα τῶν Ἐσκιμόων
Χαῖρε, νεομάρτυρα τοῦ San Francisco τῆς California

Χαῖρε, ἀγαπητή μας Δημητρία καύχημα τῆς Ἐκκλησίας
Χαῖρε ἀπαλό κελάρισμα τοῦ ποταμοῦ Τίβερη

Χαῖρε, Πέτρε Ἀλεούτιε ὁλάνθιστο ἄνθος
τῆς Ἀλάσκας καί Πρωτομάρτυρα τῆς California

Χαῖρε, Δημητρία μαρτυρικό ἀνθάκι πού
φύτρωσες στό Κολοσσαῖο τῆς Ρώμης

Χαίρετε Δημητρία καί Πέτρε
συγχορδίες τοῦ Θεοῦ στήν καρδιά μας

Χαίρετε Ἁγίοι Πέτρε καί Δημητρία!

-151-
Χαιρετισμοί στήν Ἁγ. Ἐμερεντιάνα τή Ρωμαία,
τήν κατηχούμενη μάρτυρα στή Ρώμη,
ἀδελφή τῆς Ἁγ. μάρτυρος Ἁγνῆς τῆς Ρωμαίας (22/1 καί 23/1, +305)
καί στόν Ἅγ. Ἰουβενάλιο τόν Πρεσβύτερο
ἱερομάρτυρα καί Ἰσαπόστολο Ἀλάσκας τῶν ΗΠΑ
καί Πρωτομάρτυρα Ἀλάσκας καί ὅλης τῆς Ἀμερικῆς,
Ρῶσος ἀπό Μονή Βαλαάμ Φιλλανδίας (2/7, +1796)

Χαῖρε μάρτυς Ἐμερεντιάνα κατηχουμένη
Χαῖρε Ἰουβενάλιε Ἰσαπόστολε τῆς Ἀλάσκας

Χαῖρε Ἐμερεντιάνα φίλη τῶν κατηχουμένων
Χαῖρε φίλη τοῦ Χριστοῦ καί ὅλων τῶν νεοφωτίστων

Χαῖρε Ἰουβενάλιε Πρωτομάρτυρα τῆς Ἀλάσκας
Χαῖρε Πρωτομάρτυρα ὅλης τῆς Ἀμερικῆς

Χαίρε Εμεριντιάνα μαρτυρικό ἀνθάκι
πού φύτρωσες στίς καρδιές μας

Χαῖρε Ἰουβενάλιε καύχημα τῆς
Μονης τοῦ Βαλαάμ Φιλλανδίας

Χαίρετε Ἐμεριντιάνα καί Ἰουβενάλιε.
τοπιογραφίες τοῦ Παραδείσου

Χαίρετε Ἅγιοι Ἰουβενάλιε καί Ἐμεριντιάνα!

-152-
Χαιρετισμοί στόν Ἅγ. Προφήτη Ἀββακούμ (2/12, +7ος αἰ. π.Χ.) καί
στήν Ἁγ. Ἴα Γουέν τήν Κινέζα ἱεραπόστολο καί δασκάλα τοῦ
σχολείου τῆς Ἱεραποστολῆς, Νεομάρτυς στό Πεκίνο Κίνας,
ἀπ’ τούς 222 Πρωτομάρτυρες τῆς Κίνας (11/6, +1900)

Χαῖρε, Προφήτη Ἀββακούμ·
Χαῖρε, Ἴα Γουέν Κινέζα νεομάρτυς·

Χαῖρε, Ἀββακούμ φίλε τοῦ Προφήτη Δανιήλ·
Χαῖρε, Ἀββακούμ σύγχρονε τοῦ Προφήτη Ἱερεμία·

Χαῖρε, Ἴα Γουέν δασκάλα τοῦ σχολείου τῆς Ἱεραποστολῆς·
Χαῖρε, ὅτι οἱ προσευχές σου ἀγκαλιάζουν τούς κατηχουμένους·

Χαῖρε, Αββακούμ καύχημα τῆς Παλαιάς Διαθήκης·
Χαῖρε, παρηγοριά τοῦ Δανιήλ στό λάκκο τῶν λεόντων·

Χαῖρε, Ἴα προστάτρια τῶν Κινέζων κατηχουμένων·
Χαῖρε, Ἴα Γουέν καύχημα τοῦ Πεκίνου·

Χαίρετε, Χριστολούλουδα τῆς καρδιᾶς μας·
Χαίρετε, χρυσολούλουδα του Θεοῦ.

Χαίρετε Ἅγιοι Ἴα Γουέν καί Ἀββακούμ!

-153-
Χαιρετισμοί στόν Ὅσιος Λούα τόν ἱδρυτή πολλῶν
Μονῶν στήν Ἰρλανδία, ἀπό Limerick Ἰρλανδίας, (4/8, +609)
καί στόν Ἅγ. Παῦλο de Ballester,
Ἐπίσκοπο Ναζιανζοῦ Μ. Ἀσίας καί ἱερομάρτυρα στό Μεξικό,
Ἰσαπόστολο Μεξικοῦ καί Κ. Ἀμερικῆς,
ἀπό Βαρκελώνη Ἱσπανίας (4/2, +1984)

Χαῖρε, ἅγιε Παῦλε de Ballester·
Χαῖρε, ὅσιε Λούα ἄνθος τῆς Ἰρλανδίας·

Χαῖρε, Παῦλε de Ballester ὅτι πίστεψες στήν Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία μέσα ἀπ’ τή μελέτη τῶν πρώτων Πατέρων·

Χαῖρε, Παῦλε ἄνθος τῆς Βαρκελλώνης τῆς Ἰσπανίας·
Χαῖρε, Παῦλε de Ballester καύχημα τῆς Πόλεως τοῦ Μεξικοῦ·

Χαῖρε, ὅσιε Λούα λουλούδι τῶν ἀγρῶν τῆς Ἰρλανδίας·
Χαῖρε, μονογραφή τοῦ Θεοῦ στήν καρδιᾶ μας·

Χαῖρε, ὅσιε Λούα ὅτι ἡ πολύ σου ἀγάπη
πάντα μᾶς ἠλεκτρίζει τήν καρδιά·

Χαίρετε, Παῦλε καί Λούα λυχνίες
προσευχῆς πρός τό Θεό.

Χαίρετε, Ἅγιοι Λούα καί Παῦλε de Ballester!

-154-
Χαιρετισμοί στήν Ἁγ. Μάκρα τήν παρθενομάρτυς
στή Fismes Γαλλίας, ἀπό Reims Γαλλίας (6/1, +287)
καί στόν Ἀγ. Ἀμπντούλ-Μασίχ τόν παιδομάρτυρα
στά Σίγγαρα (σημ. Sinjar) τοῦ Ἰράκ (27/6, +390)

[Ὁ Ἁγ. Ἀμπντούλ-Μασίχ ἦταν πρώην Ἑβραιόπουλο
πού μαρτύρησε ἀπ’ τόν πατέρα του 11 ἐτῶν
ἐπειδή ἔγινε Χριστιανόπουλο καί τό ὄνομά του
σημαίνει “δοῦλος τοῦ Μεσσία”]

Χαῖρε, ἅγία Μάκρα
Χαῖρε, ἅγιε Ἀμπντούλ-Μασίχ

Χαῖρε, Μάκρα ὑμνωδία τῆς καρδιᾶς μας
Χαῖρε, γλυκύτατη λαμπροφωνία τῶν Ἀγγέλων

Χαῖρε, Ἀμπντούλ-Μασίχ ἐνδεκάχρονε παιδομάρτυρα ·
Χαῖρε, Ἀμπντούλ-Μασίχ καύχημα τοῦ σημερινοῦ Sinjar τοῦ Ἰράκ

Χαῖρε, Μάκρα χαλικόστρωτη φωτονεφέλη τῆς Γαλλικῆς ὑπαίθρου
Χαῖρε, Ἀμπντούλ-Μασίχ ἀκαταβύθιστη ἀγάπη τῶν Ὀρθοδόξων

Χαῖρε, παρθενομάρτυς Μάκρα ἀρωματικη λεβάντα
Χαῖρε, ἁγία Μάκρα τριανταφυλλότοπε ἀρετῶν

Χαῖρε, Ἀμπντούλ-Μασίχ ρόδινη ὡδη
Χαῖρε, δοῦλε τοῦ Μεσσία

Χαίρετε, Ἅγιοι Μάκρα καί Ἀμπντούλ-Μασίχ!

-155-
Χαιρετισμοί στόν Ὁσιο Βιτάλιο Σιντόρενκο,
Πρεσβύτερο, διά Χριστόν σαλό, ὁμολογητή,
ἱδρυτή καί ἡγούμενο πολλῶν κρυφῶν Μονῶν στήν
Τιφλίδα Γεωργίας, ἀπό Krasnodar Ρωσίας (1/12, +1992)
καί στήν Ὁσία Ἐλγίβα τήν πρώην βασίλισσα καί
ἡγουμένη Μονῆς στό Shaftesbury Ἀγγλίας (18/5, +944)

Χαῖρε, ὅσιε Βιτάλιε Σιντόρενκο·
Χαῖρε, ὁσία Ἐλγίβα τοῦ Shaftesbury Ἀγγλίας·

Χαῖρε, Βιτάλιε ἡλιόλουστη θερμοπηγή τῆς ἀγάπης·
Χαῖρε, Ἐλγίβα ὅτι ἀγαπήθηκες ἀπ’ ὅλους τούς πιστούς·

Χαῖρε, Βιτάλιε Σιντόρενκο βαθύχρωμη ἀγάπη τῆς Γεωργίας·
Χαῖρε, ἡγούμενε πολλῶν κρυφῶν Μονῶν τῆς Τιφλίδος·

Χαῖρε, ὁσία Ἐλγίβα ὅτι πάντα γοητεύεις τήν καρδιά μας·
Χαῖρε, Χριστογλυκύτατη νότα τοῦ Παραδείσου·

Χαίρετε, ὅσιοι Βιτάλιε καί Ἐλγίβα θεάρεστες
ἡλιογραφίες τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας·

Χαίρετε, Βιτάλιε καί Ἐλγίβα ἠχεῖα
τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ·

Χαίρετε, Ἅγιοι Ἐλγίβα καί Βιτάλιε!

-156-
Χαιρετισμοί στήν Ὁσία Ἐθελγίθα
τῆς Northubria Ἀγγλίας (22/8, +720)
καί στόν Ἅγ. Χαμπίμπ Κέσι τόν Πρεσβύτερο
ἱερομάρτυρα στή Δαμασκό Συρίας (16/7, +1948)

Χαῖρε, ὁσία Ἐθελγίθα
Χαῖρε, ἱερομάρτυρα Χαμπίμπ Κέσι

Χαῖρε, ὁσία Ἐθελγίθα ροδόπεπλη μονωδία
Χαῖρε, Χριστογλυκύτατη νότα τῆς Ἀγγλικῆς ὑπαίθρου

Χαῖρε, Χαμπίμπ καύχημα τῶν Νεομαρτύρων τοῦ 20ου αἰ.
Χαῖρε, ἱερομάρτυρα Χαμπίμπ καύχημα τῶν Ὀρθοδόξων τῆς Συρίας

Χαῖρε, ὁσία Ἐθελγίθα θεοχαρίτωτη ροζέττα τῆς Ἀγγλίας
Χαῖρε, Χαμπίμπ ὄμορφο δαμάσκο τῆς Δαμασκοῦ

Χαίρετε, Ἐθελγίθα καί Χαμπίμπ
φωτοχρωμίες τῆς καρδιᾶς μας

Χαίρετε, χαρτοθήκες
ὄμορφων ἐπιστολόχαρτων.

Χαίρετε, Ἅγιοι Χαμπίμπ καί Ἐθελγίθα!

-157-
Χαιρετισμοί στόν Ὅσιο Μπρένταν τόν ταξιδευτή καί θαλασσοπόρο,
ἐρημίτη ἱεραπόστολο στή Β. Ἀμερική, ἀπό Ἰρλανδία (16/5, +575)
καί στήν Ὁσία Αὐστρεγίλδη τή Μοναχή
σέ Μονή στή Mons Βελγίου (18/4, +714)

Χαῖρε, ὅσιε Μπρένταν Ἰρλανδέ·
Χαῖρε, ὁσία Αὐστρεγίλδη τοῦ Βελγίου·

Χαῖρε, Μπρένταν ἱεραπόστολε τῆς Β. Ἀμερικῆς·
Χαῖρε, Μπρένταν καύχημα τῆς ὄμορφης Ἰρλανδίας·

Χαῖρε, Αὐστρεγίλδη ἀπαλέ ἦχε τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ·
Χαῖρε, ἔγχορδη εὐσπλαχνία τῶν δακτύλων Του·

Χαῖρε, Μπρένταν πρώτε ἅγιε ἐρημίτη τῆς Ἀμερικῆς·
Χαῖρε, Αὐστρεγίλδη χαμόγελο τῆς Mons Βελγίου·

Χαίρετε, Μπρένταν καί Αὐστρεγίλδη προστάτες
τῶν Ὀρθοδόξων ἀπ’ τήν αἵρεσι τῶν Κουνιτῶν·

Χαίρετε, λυτρωτές τῶν ψυχῶν
ἀπ’ τήν αἵρεσι τῶν “Ἐργατῶν”.

Χαίρετε, Ἅγιοι Μπρένταν καί Αὐστρεγίλδη!

-158-
Χαιρετισμοί στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο,
μέ τιμητική ἀναφορά στήν Ὁσία Βαστράδα τή μοναχή στήν Ὁλλανδία,
μητέρα τοῦ Ἁγ Γρηγορίου Ἐπισκόπου Utrecht Ὁλλανδίας,
ἀπό Trier Γερμανίας (21/7 καί 5/11, +760)

Χαῖρε, Ἀειπάρθενε Θεοτόκε·
Χαῖρε, Κεχαριτωμένη Μαρία·

Χαῖρε, στάμνα τῆς Χάριτος τοῦ Θεοῦ·
Χαῖρε, Θεοτόκε τοπιογραφία τοῦ Οὐρανοῦ·

Χαῖρε, Θεοτόκε βάλς στήν καρδιά τῆς ὁσίας Βαστράδας·
Χαῖρε, μελωδία στήν καρδιά τῶν Ὀρθοδόξων τῆς Ὁλλανδίας·

Χαῖρε γόνδολα στό κανάλι τῆς ἀγάπης μας πρός τό Θεό·
Χαῖρε, χαραυγή τῆς οὐράνιας γενναιοδωρίας Του·

Χαῖρε, Θεοτόκε ὅτι κατέφυγες στήν μακρινή
ἔρημο τῆς Αἰγύπτου μέ τόν Υἱό καί Θεό σου·

Χαῖρε, ὅτι κατέφυγες στήν ἔρημο μέ Τόν
Δημιουργό τοῦ σύμπαντος κόσμου.

Χαῖρε,Ὑπεραγία Θεοτόκε!

-159-
Χαιρετισμοί στόν Ὅσιο Χειμέριο τόν ἐρημίτη
τοῦ Val-Saint-Imier στήν ὄροσειρά Jura Ἑλβετίας (12/11, +610)
καί στήν Ἁγ. ὁσιομάρτυρα μοναχή Μαρία Skobtsova,
τή διά Χριστόν σαλή, ἱεραπόστολο Γαλλίας καί ἱδρύτρια “Μονῆς”
στό Παρίσι, ἀπό Ρίγα Λεττονίας (31/3, +1945) [σύναξι 20/7]

Χαῖρε, ὅσιε Χειμέριε
Χαῖρε, ἁγία Μαρία Skobtsova

Χαῖρε, Χειμέριε ἐρημίτη τῆς Jura Ἑλβετίας
Χαῖρε, Μαρία Skobtsova πανδοχεῖο τοῦ Παρισιοῦ·

Χαῖρε, Χειμέριε ὅτι ἡ προσευχή σου εἶναι σιωπητήριο τῶν παθῶν
Χαῖρε, Χειμέριε ὅτι ἡ προσευχή σου εἶναι προσκλητήριο πρός τό Θεό

Χαῖρε, Μαρία ὁσιομάρτυς ὅτι ἔγινες “τά πάντα τοῖς πᾶσι”·
Χαῖρε, Μαρία Skobtsova ποιήτρια καί ζωγράφε·

Χαίρετε, Μαρία καί Χειμέριε ὑπότιτλοι στό βιβλίο
τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ μέσ’ στήν καρδιά μας

Χαίρετε, ὅτι οἱ πρεσβεῖες σας
πάντα μᾶς περιστοιχίζουν.

Χαῖρε, Ἅγιοι Μαρία καί Χειμέριε!

-160-
Χαιρετισμοί στήν Ἁγ. ὁσιομάρτυρα μοναχή Μαρία Skobtsova,
τή διά Χριστόν σαλή, ἱεραπόστολο Γαλλίας καί ἱδρύτρια “Μονῆς”
στό Παρίσι, ἀπό Ρίγα Λεττονίας (31/3, +1945)
καί στό Γάλλο συνεργάτη της Ἅγ. Δημήτριος Klépin
τόν Πρεσβύτερο ἱερομάρτυρα στό Παρίσι Γαλλίας (9/2, +1944)
[σύναξι 20/7]

Χαῖρε, ὁσιομάρτυς Μαρία Skobtsova·
Χαῖρε, ἱερομάρτυρα Δημήτριε Klépin·

Χαῖρε, Μαρία στήριγμα τῶν ἀπεγνωσμένων·
Χαῖρε, γάργαρο νερό τοῦ ποταμοῦ Σηκουάνα·

Χαῖρε, Δημήτριε Klépin Γαλλέ Πνευματικέ Πατέρα·
Χαῖρε, ἐγκάρδιο καλλωπιστικό φυτό τοῦ Λούβρου ποταμοῦ·

Χαῖρε, Μαρία Skobtsova ἀγάπη τῆς ὄμορφης Λεττονίας·
Χαῖρε, διά Χριστόν σαλή στούς μοντέρνους καιρούς·

Χαίρετε, ἅγιοι Δημήτριε Klépin καί Μαρία Skobtsova
σύγχρονοι ἱεραπόστολοι τῆς Πόλεως τοῦ Φωτός·

Χαίρετε, συνεργάτες στό ἔργο τῆς ἀγάπης
πρός κάθε ταλαιπωρημένη ψυχή.

Χαίρετε, Ἅγιοι Δημήτριε καί Μαρία!

-161-
Χαιρετισμοί στήν Ἁγ. ὁσιομάρτυρα μοναχή Μαρία Skobtsova,
τή διά Χριστόν σαλή, ἱεραπόστολο Γαλλίας καί ἱδρύτρια “Μονῆς”
στό Παρίσι, ἀπό Ρίγα Λεττονίας (31/3, +1945) [σύναξι 20/7]
καί στήν Ἁγ. ὁσιομάρτυρα Μαργαρίτα τήν ἡγουμένη
Μονῆς στό Μένζελισκ Ρωσίας, ἀπό Ἑλλάδα
(25/1 καί 19/10, +1917)

Χαῖρε ὁσιομάρτυς Μαργαρίτα·
Χαῖρε, ὁσιομάρτυς Μαρία Skobtsova·

Χαῖρε Μαργαρίτα καύχημα τῆς Ἑλλάδος·
Χαῖρε νέα ὁσιομάρτυς στή Μαρτυρική Ρωσία·

Χαῖρε, Μαρία Skobtsova μοναχικό ἄνθος τοῦ Παρισιοῦ·
Χαῖρε, Μητέρα Μαρία ὅτι ἡ Μονή σου ἦταν ὅλη ἡ Γαλλία·

Χαῖρε ὁσιομάρτυς Μαργαρίτα ὅτι ὁ Ἅγιος Νικόλαος σοῦ
ἐμφανίσθηκε καί σοῦ εἶπε μή φοβηθεῖς τό Μαρτύριο·

Χαῖρε, Μαρία Skobtsova ὅτι θυσιάσθηκες στό
θάλαμο ἀερίων γιά τήν ἀγάπη τοῦ πλησίον·

Χαίρετε, ἄρπες τοῦ Θεοῦ ὅτι ἀρπάξατε
τήν Οὐράνια Βασιλεία Του.

Χαίρετε, Ἅγίες Μαρία καί Μαργαρίτα!

-162-
Χαιρετισμοί στήν Ἁγ. ὁσιομάρτυρα μοναχή Μαρία Skobtsova,
τή διά Χριστόν σαλή, ἱεραπόστολο Γαλλίας καί ἱδρύτρια “Μονῆς”
στό Παρίσι, ἀπό Ρίγα Λεττονίας (31/3, +1945) [σύναξι 20/7]
καί στόν Ἅγ. Ἰωάννη Μαξίμοβιτς,
Ἐπίσκοπο San Francisco τῆς California τῶν ΗΠΑ
καί Παγκόσμιο Ἰσαπόστολο (19/6 & 2/7, +1966)

Χαῖρε, ἅγιε Ἰωάννη Μαξίμοβιτς·
Χαῖρε, ὁσιομάρτυς Μαρία Skobtsova·

Χαῖρε, Ἰωάννη Ἰσαπόστολε τῶν τεσσάρων Ἡπείρων·
Χαῖρε, διά Χριστόν σαλή ἀγάπη πρός τό Θεό·

Χαῖρε, Skobtsova ἱεραπόστολε τῶν νυχτερινῶν κέντρων·
Χαῖρε, Skobtsova Ὀρθόδοξο χαμόγελο τῆς Παρισιοῦ·

Χαῖρε, Μαξίμοβις ἄγγελε Θεοῦ μέ ἀνθρώπινη μορφή·
Χαῖρε, Skobtsova διά Χριστόν σαλή τῆς Πόλεως τοῦ Φωτός·

Χαίρετε, Ἰωάννη Μαξίμοβις καί Μαρία Skobtsova
ὀμορφοστολισμένα καμπαναριά τῆς Εὐρώπης·

Χαίρετε, ὅτι ὁ Κύριος κτυπάη τίς καμπάνες
τῆς ψυχῆς σας μέσ’ στίς καρδιᾶς μας.

Χαίρετε, Ἅγιοι Μαρία καί Ἰωάννη!

-163-
Χαιρετισμοί στήν Ὁσία Ἁγνοφλέδα τήν παρθένο,
Μοναχή σέ Μονή στή Maine Γαλλίας (2/4, +638)
καί στόν Ὅσιο Ἐπιφάνιο Θεοδωρόπουλο τόν Πνευματικό Πατέρα
καί Ἀπολογητή στήν Ἀθήνα καί ἱδρυτή τῆς Μονῆς τῆς Κεχαριτωμένης Θεοτόκου
στήν Τροιζήνα Πελοποννήσου, ἀπό Καλαμάτα (10/11, +1989)

Χαῖρε, ὅσιε Ἐπιφάνιε τῆς Ἀθήνας·
Χαῖρε, ὁσία Ἁγνοφλέδα τῆς Maine Γαλλίας·

Χαῖρε, Επιφάνιε ἄνθος τῆς ὄμορφης Καλαμάτας·
Χαῖρε, Επιφάνιε ἀγαπητέ Πνευματικέ μας Πατέρα·

Χαῖρε, Ἁγνοφλέδα ὀμορφοστολισμένο ἀνθάκι τῆς Γαλλίας·
Χαῖρε, ὅτι χαράχθηκε ἡ καρδιά σου μέ τήν ἀπαλή ἀθωότητα·

Χαῖρε, Ἐπιφάνιε ἄμισθε Ἐργάτη τοῦ Εὐαγγελίου·
Χαῖρε, Ἁγνοφλέδα χαμόγελο τῆς ἁγνότητος·

Χαῖρε, Ἐπιφάνιε ψιλόβροχο στά Ἀθηναϊκά
πεζοδρόμια τῶν ψυχῶν μας·

Χαῖρε, Ἁγνοφλέδα ἀσματικό ροδοπέταλο
τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας.

Χαίρετε, Ἅγιοι Ἐπιφάνιε καί Ἁγνοφλέδα!

-164-
Χαιρετισμοί στήν Ὁσία Μαζότα τήν παρθένο,
ἱδρύτρια Μονῆς στό Abernethy Σκωτίας, ἀπό Ἰρλανδία (23/12, +8ος αἰ.)
καί στόν Ὅσιο Ἐπιφάνιο Θεοδωρόπουλο τόν Πνευματικό Πατέρα
καί Ἀπολογητή στήν Ἀθήνα καί ἱδρυτή τῆς Μονῆς τῆς Κεχαριτωμένης Θεοτόκου
στήν Τροιζήνα Πελοποννήσου, ἀπό Καλαμάτα (10/11, +1989)

Χαῖρε, ὁσία Μαζότα Ἰρλανδή·
Χαῖρε, ὅσιε Ἐπιφάνιε τῆς Ἀθήνας·

Χαῖρε, Μαζότα τοῦ Abernethy Σκωτίας·
Χαῖρε, καλλίμορφη χαραυγή προσευχῆς·

Χαῖρε, Ἐπιφάνιε ὅτι διαρκῶς ἀσκοῦσες τήν ἐλεημοσύνη·
Χαῖρε, Ἐπιφάνιε ὅτι πάντα ἐπισκεπτόσουν τούς ἀσθενεῖς·

Χαῖρε, ὁσία Μαζότα ὅτι ἀγάπησες πολύ τή Θεοτόκο·
Χαῖρε, ὅσιε Ἐπιφάνιε Ἀπολογητή τῆς Ἐκκλησίας·

Χαῖρε, Επιφάνιε ἐλεήμων τοῦ Ἐξομολογητηρίου
τῆς Ὁμονοίας στήν καρδιά τῆς Ἀθήνας·

Χαῖρε, Μαζότα ὅτι πάντα φέρνεις τήν
ὁμόνοια τοῦ Θεοῦ στήν καρδιά μας.

Χαίρετε, Ἅγιοι Ἐπιφάνιε καί Μαζότα!

-165-
Χαιρετισμοί στήν Ὁσία Γουνθίλδη τήν ἡγουμένη
σέ Μονή στή Thurigia Γερμανίας, ἀπό Wimborne Ἀγγλίας (8/12, +748)
καί στόν Ὅσιο Ἐπιφάνιο Θεοδωρόπουλο τόν Πνευματικό Πατέρα
καί Ἀπολογητή στήν Ἀθήνα καί ἱδρυτή τῆς Μονῆς τῆς Κεχαριτωμένης Θεοτόκου
στήν Τροιζήνα Πελοποννήσου, ἀπό Καλαμάτα (10/11, +1989)

Χαῖρε, ὁσία Γουνθίλδη
Χαῖρε, ὁσιε Ἐπιφάνιε τῆς Ἀθήνας·

Χαῖρε, ὁσία Γουνθίλδη φωτοφόρα
Χαῖρε, ὁσιε Ἐπιφάνιε φωτόλουστη ἀγάπη

Χαῖρε, ὅσιε Ἐπιφάνιε Θεοδωρόπουλε ὅτι δέν φοβόσουν
τό θάνατο διότι πίστευες στό ἔλεος τοῦ Θεοῦ·

Χαῖρε, ὅτι ὁ τελευταῖος σου διάλογος περί θανάτου
ἦταν ἕνας ὕμνος γιά τό Χριστιανικό θάνατο·

Χαῖρε, ὁσία Γουνθίλδη χαριτωμένη Ἀγγλίδα στά
ὄρη τῆς ὄμορφης Thurigia τῆς Γερμανίας

Χαῖρε, ὁσία Γουνθίλδη ὑμνογραφία στό
πεντάγραμμο τῶν καρδιῶν μας·

Χαίρετε Ἅγιοι Γουνθίλδη καί Ἐπιφάνιε!

-166-
Χαιρετισμοί στόν Ἅγ. Μάριο Ἐπίσκοπο
Avenches Ἑλβετίας, ἀπό Γαλλία (31/12, +594)
καί στόν Ὅσιο Ἐπιφάνιο Θεοδωρόπουλο τόν Πνευματικό Πατέρα
καί Ἀπολογητή στήν Ἀθήνα καί ἱδρυτή τῆς Μονῆς τῆς Κεχαριτωμένης Θεοτόκου
στήν Τροιζήνα Πελοποννήσου, ἀπό Καλαμάτα (10/11, +1989)

Χαῖρε, Μάριε ἄνθος τῆς Γαλλίας·
Χαῖρε, Ἐπιφάνιε τῆς Κεχαριτωμένης ·

Χαῖρε, Μάριε ἀνατολή τῆς ἀνεκλάλητης προσευχῆς·
Χαῖρε, ὅσιε Ἐπιφάνιε εὐσπλαχνική εὐωδία τῆς Ἀθήνας·

Χαῖρε, Μάριε Ἐπίσκοπε Avenches Ἑλβετίας ὅτι νυχθημερόν
διασχίζεις τίς Ἑλβετικές Ἄλπεις τῆς καρδιᾶς μας·

Χαῖρε, Μάριε ὅτι ἐγκάρδια ἀγάπησες
τήν Ἀειπάρθενη Κεχαριτωμένη Θεοτόκο·

Χαῖρε, Ἐπιφάνιε ὅτι ρύθμισες ἀκόμη καί τίς
λεπτομέρειες τῆς ἀναστάσιμης κηδείας σου·

Χαῖρε, ὅτι κοιμήθηκες ψιθυρίζοντας
τό “Χαῖρε, Νύμφη ἀνύμφευτε”.

Χαίρετε Ἅγιοι Ἐπιφάνιε καί Μάριε!

-167-
Χαιρετισμοί στήν Ὁσία Φλώρα τήν Ἰρλανδή λαϊκή μαγείρισσα
σέ Μονή στό Kildare Ἰρλανδίας (29/1, +523)
καί στόν Ὅσιο Ἐπιφάνιο Θεοδωρόπουλο τόν Πνευματικό Πατέρα
καί Ἀπολογητή στήν Ἀθήνα καί ἱδρυτή τῆς Μονῆς τῆς Κεχαριτωμένης Θεοτόκου
στήν Τροιζήνα Πελοποννήσου, ἀπό Καλαμάτα (10/11, +1989)

Χαῖρε, Ἐπιφάνιε τῆς Ἀθήνας·
Χαῖρε, ὁσία Φλώρα μαγείρισσα·

Χαῖρε, ὅσιε Ἐπιφάνιε Πατέρα τῆς ἐλεημοσύνης·
Χαῖρε, Φλώρα καύχημα τοῦ Ἰρλανδικοῦ Μοναχισμοῦ·

Χαῖρε, Ἐπιφάνιε ὅτι βλέποντας τό τέλος τῆς ἐπίγειας ζωῆς σου
ἔστειλες προσωπικές εὐλογίες στά πνευματικά παιδιά σου·

Χαῖρε, ὅτι βλέποντας τό τέλος τῆς ἐπί γῆς ζωῆς σου
ἔδωσες ὁδηγίες γιά πολλά θέματα τῆς Μονῆς σου·

Χαῖρε, Φλώρα ὅτι ἔνωσες τήν εὐωδία τῶν ἰρλανδικῶν
λειβαδιῶν μέ τό ἄρωμα τοῦ Παραδείσου·

Χαῖρε, ὅτι ἔνωσες τήν καρδιά μας
μέ τούς Ἁγίους τῆς Ἰρλανδίας.

Χαίρετε Ἅγιοι Ἐπιφάνιε καί Φλώρα!

-168-
Χαιρετισμοί στήν Ἁγ. Ματίλντα τή χήρα βασίλισσα
καί ἱδρύτρια πολλῶν Μονῶν στή Γερμανία (14/3, +968)
καί στόν Ὅσιο Ἐπιφάνιο Θεοδωρόπουλο τόν Πνευματικό Πατέρα
καί Ἀπολογητή στήν Ἀθήνα καί ἱδρυτή τῆς Μονῆς τῆς Κεχαριτωμένης Θεοτόκου
στήν Τροιζήνα Πελοποννήσου, ἀπό Καλαμάτα (10/11, +1989)

Χαῖρε, Ἐπιφάνιε τῆς Κεχαριτωμένης·
Χαῖρε, Ἐπιφάνιε Πρεσβύτερε τῆς Ἀθήνας·

Χαῖρε, Ματίλντα χήρα βασίλισσα τῆς Γερμανίας·
Χαῖρε, Χριστογλυκύτατο βασιλικό ἄνθος τοῦ Παραδείσου·

Χαῖρε, Επιφάνιε ἐλεήμων ἱδρυτη καί Πνευματικέ τῆς
φιλάνθρωπης Μονῆς τῆς Κεχαριτωμένης Θεοτόκου·

Χαῖρε, ὅτι τά ἀκαταμάχητα ἐπιχειρήματά σου
τά στόλιζες μέ τό ἀπό ἀγάπη ἄδολο χιοῦμορ σου·

Χαῖρε, ἁγία μας ἀγαπητή Ματίλντα
ἱδρύτρια πολλῶν Μονῶν στή Γερμανία·

Χαῖρε, ἁγία μας ἀγαπητή Ματίλντα
συγχορδία τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ.

Χαίρετε Ἅγιοι Ἐπιφάνιε καί Ματίλντα!

-169-
Χαιρετισμοί στόν Ὅσιο Εὐσέβιο Βίττη, Πρεσβύτερο
ἱεραπόστολο καί Πνευματικό στή Σουηδία, Δανία, Νορβηγία
καί Σιδηρόκαστρο Ἑλλάδος, ἀπό Βλάστη Κοζάνης (4/11, +2009)
καί στόν Ὅσιο Ἐπιφάνιο Θεοδωρόπουλο τόν Πνευματικό Πατέρα καί
Ἀπολογητή στήν Ἀθήνα καί ἱδρυτή τῆς Μονῆς τῆς Κεχαριτωμένης Θεοτόκου
στήν Τροιζήνα Πελοποννήσου, ἀπό Καλαμάτα (10/11, +1989)

Χαῖρε, ὅσιε Εὐσέβιε Βίττη
Χαῖρε, ὁσιε Ἐπιφάνιε Θεοδωρόπουλε

Χαῖρε, Εὐσέβιε Πατέρα τῆς ἀγάπης
Χαῖρε, μεταξωτό ὕφασμα τῶν καρδιῶν μας

Χαῖρε, Ἐπιφάνιε κειμενογράφε τῆς ψυχῆς μας
Χαῖρε, ὑδροβιότοπε τῆς Ἀπολογητικῆς

Χαῖρε, Εὐσέβιε Ἰσαπόστολε Σουηδίας, Νορβηγίας καί Δανίας
Χαῖρε, Ἐπιφάνιε Πνευματικέ Πατέρα τῆς Ἀθήνας

Χαῖρετε, Εὐσέβιε καί Ἐπιφάνιε ὅτι ἤσασθαν διά βίου
ἄμισθοι καί ἁπλοί στήν καρδιά Πρεσβύτεροι,

Χαῖρετε, ἰσόβια ἀνασφάλιστοι,
ἀκτήμωνες καί ὁλιγαρκής.

Χαίρετε Ἅγιοι Ἐπιφάνιε καί Εὐσέβιε!

-170-
Χαιρετισμοί στόν Ὅσιο Ἀδάμ ἡγούμενο Μονῆς
τῆς Νῆσο Iona Σκωτίας, ἀπό Ἰρλανδία (23/9, +704)
καί στόν Ἅγ. Ἀργουάλδο μάρτυρα
στή Νῆσο White Ἀγγλίας (21/4, +686)

Χαῖρε, Ἀδάμ τῆς Νήσου Iona
Χαῖρε, Ἀργουάλδε τῆς Νήσου White

Χαῖρε, Ἀδάμ ψηφιδογραφία τῆς καρδιᾶς μας
Χαῖρε, βιογράφε τοῦ Ἁγίου Κολούμπα τῆς Σκωτίας

Χαῖρε, Ἀργουάλδε ἐβενούργημα τῶν εὐεργεσιῶν τοῦ Θεοῦ
Χαῖρε, Ἀργουάλδε κάτοπτρο τῆς ἀγαθοσύνης Του

Χαῖρε, Ἀδάμ Ἰρλανδική ἀγάπη τῶν Ὀρθοδόξων
Χαῖρε, Ἀργουάλδε μαρτυρικό ρόδο τῆς Ἀγγλίας

Χαίρετε, Ἀδάμ καί Ἀργουάλδε κοχύλια
στήν ἀμμουδιά τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ

Χαίρετε, καταπράσινες κοιλάδες
τῶν Βρεταννικῶν Νήσων

Χαίρετε, Ἅγιοι Αδάμ καί Ἀργουάλδε!

-171-
Χαιρετισμοί στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο,
μέ τιμητική ἀναφορά στήν Ὁσία Ἴδα τήν ἱδρύτρια
Μονῆς στό Herzfeld Γερμανίας (4/9, +813)

Χαῖρε, Κεχαριτωμένη Μαρία
Χαῖρε, Θεοτόκε πινακοθήκη ἀρετῶν

Χαῖρε, Θεοτόκε ροδοπέταλο τῆς καρδιᾶς μας
Χαῖρε, βελοῦδο τῆς ὁσίας Ἴδας τοῦ Herzfeld Γερμανίας

Χαῖρε, Μαριάμ ὅτι σέ προφήτεψε ὁ Προφήτης Δαυΐδ
Χαῖρε, καύχημα τῶν προτυπώσεων τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης

Χαῖρε, χαριτωμένε παιδικέ πύργε στήν ἄμμουδιά τῆςψυχῆς μας
Χαῖρε, Θεοτόκε ἀπαλό ξημέρωμα τῆς ἀγάπης μας

Χαῖρε, Θεοτόκε ὅτι παρακαλεῖς τό Θεό
γιά τή σωτηρία κάθε ἀνθρώπου

Χαῖρε, Ἀειπάρθενε ὅτι μέ πολύ τιμή
οἱ Χριστιανοί φέρουν τό ὄνομά σου

Χαῖρε,Ὑπεραγία Θεοτόκε!

-172-
Χαιρετισμοί στόν Ὅσιο Σαούλ ἡγούμενο Μονῆς
στή Νῆσο Bardsey Οὐαλλίας (15/1, +6ος αἰ.)
καί στόν Ἅγ. Δανιήλ Sysoev, Πρεσβύτερο, ἀπολογητή ἱερομάρτυρα
στή Μόσχα Ρωσίας καί Ἰσαπόστολο Ρωσίας, Κιργιστάν, Σκοπίων καί
βοηθό τῆς Ἱεραποστολῆς τῆς Ζιμπάμπουε, Ἰνδονησίας
Ταϋλάνδης καί Κίνας (19/11, +2009)

Χαῖρε, ἱερομάρτυρα Δανιήλ Sysoev
Χαῖρε, Σαούλ τῆς Νήσου Bardsey Οὐαλλίας

Χαῖρε, Δανιήλ ὅτι μουσουλμάνοι καί
εἰδωλολάτρες τῆς Ρωσίας βρῆκαν τήν Ἀλήθεια

Χαῖρε, Δανιήλ ὅτι μετέστρεψες 500 Προτεστάντες
στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ μας

Χαῖρε, ὅσιε Σαούλ ἐγκάρδιο ἐπιστήθιο κόσμημα
στήν καρδιά κάθε Ὀρθοδόξου τῆς Οὐαλλίας

Χαῖρε, ὅσιε Σαούλ βαθύσκιε καλλιτέχνη
τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ στήν καρδιά μας

Χαῖρε, φιλόξενε Δανιήλ Sysoev
Χαῖρε, ἀγγελόμορφε Σαούλ

Χαίρετε, Ἅγιοι Δανιήλ Sysoev καί Σαούλ!

-173-
Χαιρετισμοί στόν Ἅγ. Οὐναμάν ὁσιομάρτυρα
στό Vaxjo Σουηδίας, ἀπό Ἀγγλία (15/2, +1040)
καί στόν Ἅγ. Στέφανο Γού τόν Κινέζο Πρεσβύτερο ἱερομάρτυρα
στό Harbin Κίνας, ἀπό Πεκίνο Κίνας (17/5, +1970)

Χαῖρε, ἅγιε Στέφανε Γού·
Χαῖρε, ἅγιε Οὐναμάν τῆς Σουηδίας·

Χαῖρε, Στέφανε Γού Διάκονε τοῦ Hong-Kong·
Χαῖρε, ἱερομάρτυρα Πρεσβύτερε τοῦ Harbin Κίνας·

Χαῖρε, Οὐναμάν μοναχικό καί ἱεραποστολικό ἄνθος τῆς Ἀγγλίας·
Χαῖρε, ὅτι συνδίασες τό μοναχισμό μέ τήν ἱεραποστολή·

Χαῖρε, Στέφανε ὅτι γιά νά σέ γελοιοποιήσουν σέ ἔντυσαν clown·
Χαῖρε, ὅτι χαμογελᾶς αἰώνια στή Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν·

Χαῖρε, Οὐναμάν καύχημα τοῦ Vaxjo Σουηδίας
Χαῖρε ὁλονύκτια ἀγάπη τῆς καρδιᾶς μας

Χαῖρε, Στέφανε Γού μπονζάι τοῦ Πεκίνου
Χαῖρε, ἀνοιξιάτικη παρηγοριά

Χαίρετε, Ἅγιοι Στέφανε Γού καί Οὐναμάν!

-174-
Χαιρετισμοί στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο,
μέ τιμητική ἀναφορά στήν Ἁγ. Εὔα τή Νέα,
τήν ἡγουμένη ὁσιομάρτυρα σέ Μονή στό
Coldingham Σκωτίας (2/4 καί 23/8, +870)

Χαῖρε, Κεχαριτωμένη Μαρία
Χαῖρε, ἄρωμα εὐγενικῶν ἀρετῶν

Χαῖρε, Θεοτόκε ὅτι ἔφερες τό Θεό στή Γῆ·
Χαῖρε, Θεοτόκε πολύτιμό μας γλυκοχάραμα

Χαῖρε, Ὑπεραγία Θεοτόκε ἀρωματική καλλίμορφη
ψηφιδογραφία στήν καρδιά τῶν Βρεταννῶν Ὀρθοδόξων

Χαῖρε, Ὑπεραγία Θεοτόκε ἀνεκλάλητη ἀγάπη τῆς ἁγίας
ὁσιομάρτυρος Εὔας τῆς Νέας τοῦ Coldingham Σκωτίας

Χαῖρε, Θεοτόκε κελάρισμα τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ
πρός τῆς Βρεταννικές λίμνες τῆς ψυχῆς μας

Χαῖρε, Θεοτόκε κρήνη τῆς ἀγάπης
τοῦ Θεοῦ στήν καρδιά μας

Χαῖρε,Ὑπεραγία Θεοτόκε!

-175-
Χαιρετισμοί στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο,
μέ τιμητική ἀναφορά στήν Ὁσία Καμίλλα τήν ἐρημίτρια
στήν Auxerre Γαλλίας, ἀπό Civitavecchia Ἰταλίας (3/3, +437)

Χαῖρε, Κεχαριτωμένη Μαρία
Χαῖρε, χαρά Πάντων τῶν Ἁγίων

Χαῖρε, Θεοτόκε ἀγάπη τῆς ὁσίας Καμίλλας
τῆς Ἰταλίδος ἐρημίτριας τῆς Auxerre Γαλλίας

Χαῖρε, Ὑπεραγία Θεοτόκε ἁγιογραφία πάνω στά
πέταλλα τῶν γαλάζιων ἡλιοτρόπιων τῆς καρδιᾶς της

Χαῖρε, Θεοτόκε μελωδικό δάκρυ συγκινήσεως τῶν καρδιῶν μας
Χαῖρε, Θεοτόκε χαρά ὅλων τῶν Γάλλων Ὀρθοδόξων

Χαῖρε, Ἀειπάρθενε Θεοτόκε ὅτι μεριμνᾶς ἀκόμη
καί γιά τά παιχνίδια τῶν πτωχῶν παιδιῶν

Χαῖρε, χαρά τῶν ὀρφανῶν καί στοργική
Μητέρα ὅλων τῶν νηπίων

Χαῖρε,Ὑπεραγία Θεοτόκε!

-176-
Χαιρετισμοί στήν Ἁγ. Ματεριάνα τῆς Οὐαλλίας (9/4,++5ος αἰ)
καί στόν Ἅγ. Νικόλαο Βελιμίροβιτς Ἐπίσκοπο Ohrid Σκοπίων,
τόν ὁμολογητή καί Ἰσαπόστολο Σερβίας, Σκοπίων,
Ἀθήνας, Κων/πόλεως, Αγγλίας, ΗΠΑ & Καναδά,
ἀπό Λέλιτς Σερβίας (18/3 κοίμησι & 12/5 ἑορτή, +1956)

Χαῖρε, Βελιμίροβιτς ἡλιοτρόπιο
τῆς ὄμορφης Ἀμερικανικῆς Ἡπείρου

Χαῖρε, Ματεριάνα ἡλιοτρόπιο τῆς Οὐαλλίας
ὅπου γυρίζεις ὅπου εἶναι ὁ Ἥλιος τῆς Δικαιοσύνης

Χαῖρε, Νικόλαε Βελιμίροβιτς Ἰσαπόστολε ΗΠΑ καί Καναδᾶ
Χαῖρε, Ματεριάνα καλλιγράφε τῆς Χάριτος τοῦ Θεοῦ

Χαῖρε, Βελιμίροβιτς ὅτι τά βιβλία σου εἶναι γραμμένα
μέ φλογερή ἀγάπη γιά τό συνάνθρωπό σου

Χαῖρε, Ματεριάνα ὅτι ὑδατογραφεῖς τήν
ἀγάπη τοῦ Θεοῦ στήν καρδιά μας

Χαίρετε, Νικόλαε καί Ματεριάνα
ἄνθη τοῦ Παραδείσου.

Χαίρετε Ἅγιοι Νικόλαε καί Ματεριάνα!

-177-
Χαιρετισμοί στήν Ὁσία Φάρα (Βουργουνδοφάρα)
τήν ἡγουμένη Μονῆς στό Faremoutiers Γαλλίας (3/4 καί 7/12, +657)
καί στήν Ἁγ. Χερουβειμία Τανάσα,
τήν ὁμολογήτρια καί ὁσιομάρτυρα στή
Βουδαπέστη Οὐγγαρίας καί στή Ρουμανία,
ἀπό Ρουμανία (8/11, +1998)

Χαῖρε, ὁσία Φάρα τῆς Γαλλίας·
Χαῖρε, ἁγία Χερουβειμία Τανάσα·

Χαῖρε, πάμφωτη ὁσιομάρτυς Χερουβειμία
ὅτι αἰώνια ἐκμπέμπης οὐράνια ἀκτινοβολία·

Χαῖρε, ὅτι γιά τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ προτίμησες
νά σέ τοποθετήσουν σέ καρκινογόνο ἀκτινοβολία·

Χαῖρε, Φάρα ἡγουμένη τοῦ Faremoutiers Γαλλίας·
Χαῖρε, ὅτι ἡ ἀγάπη σου πλέει στήν καρδιά μας·

Χαῖρε, ὅτι θεάρεστα ποίμανες τῆς παρθένες
τῆς Μονῆς σου γιά τριανταεπτά ἔτη·

Χαίρετε, Φάρα καί Χερουβειμία
χαμογελαστό dueto τοῦ Οὐρανοῦ.

Χαίρετε, Ἁγίες Φάρα καί Χερουβειμία!

-178-
Χαιρετισμοί στήν Ἁγ. Σαβίνα
μάρτυρα στήν Troyes Γαλλίας (19/8, +275)
καί στόν Ἁγ. Δανιήλ Sysoev, Πρεσβύτερο, ἀπολογητή ἱερομάρτυρα
στή Μόσχα Ρωσίας καί Ἰσαπόστολο Ρωσίας, Κιργιστάν, Σκοπίων καί
βοηθό τῆς Ἱεραποστολῆς στή Ζιμπάμπουε, Ἰνδονησία
Ταϋλάνδη καί Κίνα (19/11, +2009)

Χαῖρε, ἁγία μάρτυς Σαβίνα·
Χαῖρε, ἱερομάρτυρα Δανιήλ Sysoev·

Χαῖρε, Δανιήλ ὅτι διαρκῶς παρακαλεῖς τό
Θεό γιά τούς κατοίκους τῆς Κεντρικῆς Ἀμερικῆς·

Χαῖρε, ὅτι μέ τίς πρεσβεῖες σου ἀπ’ τόν Οὐρανό 500.000
Γουατεμάλοι ζήτησαν νά βαπτισθοῦν Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί·

Χαῖρε, Σαβίνα ὁλόδροση ἀγάπη τῆς Troyes Γαλλίας·
Χαῖρε, ὅτι εἶσαι πάντα παρών στήν καρδιά μας·

Χαῖρε, ἁγία μάρτυς Σαβίνα ὅτι στεγάζεις
τήν ψυχῆς μας μέ τίς πρεσβεῖες σου·

Χαίρετε, Δανιήλ καί Σαβίνα
ὄμορφα νυκτολούλουδα.

Χαῖρε, Ἅγιε Δανιήλ Sysoev καί Σαβίνα!

-179-
Χαιρετισμοί στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο,
μέ τιμητική ἀναφορά στήν Ὁσία Φανχέα τήν Ἰρλανδή,
μοναχή στή Μονή τοῦ Rossory Ιρλανδίας,
ἀπό Clogher Ιρλανδίας (1/1, +585)

Χαῖρε, Κεχαριτωμένη Μαρία
Χαῖρε, Θεοτόκε Μητέρα τῆς ὑφηλίου

Χαῖρε, φωτόλουστη ἐγκάρδια ἀγαθοσύνη
Χαῖρε, φεγγοβόλα μονογραφή στήν καρδιά μας

Χαῖρε, Ὑπεραγία Θεοτόκε κόσμημα τῆς ὁσίας Φανχέας
Χαῖρε, ἁγιογραφία στήν ψυχή κάθε Ὀρθοδόξου Ἰρλανδοῦ

Χαῖρε, Θεοτόκε βαθύσκια ἅρπα τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ
Χαῖρε, Κεχαριτωμένη Θεοτόκε γάργαρο νερό μέ μελωδια

Χαῖρε, Θεοτόκε ἀπαλό κελάρισμα στά ρυάκια
πού σκάλισε ὁ Θεός στήν καρδιά μας

Χαῖρε, ἁγιολούλουδο στό χέρι τῆς
ψυχῆς μας πού δέν μαραίνεται ποτέ.

Χαῖρε,Ὑπεραγία Θεοτόκε!

-180-
Χαιρετισμοί στόν Ἅγ. ἱερομάρτυρα Πέτρο
Ἐπίσκοπο Braga Πορτογαλίας (26/4, +? αἰ.)
καί στόν Ὅσιο Ἐπιφάνιο Θεοδωρόπουλο τόν Πνευματικό Πατέρα
καί Ἀπολογητή στήν Ἀθήνα καί ἱδρυτή τῆς Μονῆς τῆς Κεχαριτωμένης Θεοτόκου
στήν Τροιζήνα Πελοποννήσου, ἀπό Καλαμάτα (10/11, +1989)

Χαῖρε, ὅσιε Ἐπιφάνιε τῆς Ἀθήνας
Χαῖρε, Πέτρε εἰρηνοφόρε Πατέρα μας

Χαῖρε, Ἐπιφάνιε ὅτι πάντα ἀπόπνεεις ἀγάπη
Χαῖρε, γάργαρο νερό στούς μοντέρνους καιρούς

Χαῖρε, ἀγαπητέ μας Πέτρε καλλιτέχνη τῆς ψυχῆς μας
Χαῖρε, Πέτρε Ἐπίσκοπε τῆς Braga Πορτογαλίας

Χαῖρε, Ἐπιφάνιε νυκτολούλουδο τῆς Ἀθήνας
Χαῖρε Πέτρε μαργαριτάρι τῆς Πορτογαλίας

Χαῖρετε, ὅτι βαθιά μέσα στίς καρδιές μας
ἐργασθήκατε ὡς ἀληθινοί Ἀπόστολοι

Χαίρετε, ὁλόδροσα ἀνθοδοχεῖα
τῆς Θείας Χάριτος

Χαίρετε Ἅγιοι Πέτρε καί Ἐπιφάνιε!

-181-
Χαιρετισμοί στόν Ἅγ. ἱερομάρτυρα Εὐγενιανό
Ἐπίσκοπο Autun Γαλλίας (8/1, +4ος αἰ.)
καί στόν Ὅσιο Παΐσιο τόν Ἁγιορείτη,
μοναχό στή Σκήτης τῆς Παναγούδας Ἁγ. Ὄρους
καί ἱδρυτή Μονῆς στή Σουρωτή Θεσ/νίκης,
ἀπό Φάρασα Καππαδοκίας (12/7, +1994)

Χαῖρε, ἅγιε Εὐγενιανέ
Χαῖρε, ὅσιε Παΐσιε Ἁγιορείτη

Χαῖρε, Εὐγενιανέ Ἐπίσκοπε Autun Γαλλίας
Χαῖρε, ἱερομάρτυρα μέ παγκόσμια ἀκτινοβολία

Χαῖρε, ὅσιε Παΐσιε ἄνθος τῆς Μαρτυρικῆς Μ. Ἀσίας
Χαῖρε, ὅτι σέ βάπτισε ὁ Ἅγ. Ἀρσένιος ὁ Καππαδόκης

Χαῖρε, Εὐγενιανέ προστάτη τῶν νεοφωτίστων
Χαῖρε, Παΐσιε Ἀπόστολε τοῦ 20οῦ αἰῶνα

Χαίρετε, ἐγκάρδιες ἀντανάκλασεις τῆς
ἀγάπης τοῦ Θεοῦ στήν καρδιά μας

Χαίρετε, λεπτές ἁγιογραφίές στήν
ἐπιφάνια τῶν δακρύων μας

Χαίρετε, Ἅγιοι Παΐσιε καί Εὐγενιανέ!

-182-
Χαιρετισμοί στήν Ὁσία Εὐσεβία τήν ἡγουμένη Μονῆς
στό Hamage Βελγίου (16/3, +680)
καί στήν Ἁγ. Ραΐδα τή δωδεκάχρονη
ὁσιομάρτυρα στήν Ἀλεξάνδρεια Αἰγύπτου,
ἀπό Τάμμαν Αἰγύπτου (23/9, +? αἰ.)

Χαῖρε, ὁσία Εὐσεβία·
Χαῖρε, ὁσιομάρτυς Ραΐδα·

Χαῖρε, Ραΐδα ἀβυθόμετρη ἀγάπη·
Χαῖρε, Εὐσεβία ὄμορφη μιμόζα τοῦ Βελγίου·

Χαῖρε, Ραΐδα αἰγυπτιακό ἀποξηραμμένο ροδοπέταλο•
Χαῖρε, δωδεκάχρονη ἀσματική νύμφη τοῦ Μαρτυρίου•

Χαῖρε, Ραΐδα Χριστογλυκύτατη ἐν Χριστῷ ἀδέλφή μας•
Χαῖρε, ὅτι τά παιδικά σου χρόνια ἀφιέρωσες στό Χριστό•

Χαῖρε, ὁσία Εὐσεβία βαθυγάλανη ἀξιαγάπητη
παρηγοριά τῶν Βέλγων Ὀρθοδόξων·

Χαῖρε, ὁσία Εὐσεβία ἀρωματικό
ἁγιολούλουδο τοῦ Hamage.

Χαίρετε, Ἅγιες Ραΐδα καί Εὑσεβία!

-183-
Χαιρετισμοί στόν Ἅγ. Εὐγένιο Ἐπίσκοπο Mercia Ἀγγλίας (4/3, +680)
καί στόν Ἅγ. Ἰωάσαφ Μπολότωφ, 1ο Ἐπίσκοπο καί Ἰσαπόστολο Ἀλάσκας,
Ρῶσο ἀπό Μονή Νήσων Valaam Φιλλανδίας-Ρωσίας (19/4, +1799)
[μνήμη καί 22/1, 13/2, 10/4 ἐνθρόνησι, 24/9 ἄφιξι]

Χαῖρε, ἅγιε Ἰωάσαφ Μπολότωφ
Χαῖρε, Εὐγένιε Ἐπίσκοπε Mercia Ἀγγλίας

Χαῖρε, Ἰωάσαφ Ἰσαπόστολε καί Ἐπίσκοπε Ἀλάσκας
Χαῖρε, ἀπαλό βόρειο σέλας στήν καρδιά τῶν Ἀλασκινῶν

Χαῖρε, Εὐγένιε πνευματικό τέκνο καί βιογράφε τοῦ Ἁγ. Τσάντ
Χαῖρε, ὑδρόβιο πτηνό πού συχνάζεις στίς λίμνες τοῦ Θεοῦ

Χαῖρε, Ἰωάσαφ ὅτι ὑδροδοτεῖς τήν καρδιά μας μέ ἀγάπη
Χαῖρε, Εὐγένιε ὁλοήμερη ἀγάπη τῆς καρδιᾶς μας

Χαίρετε, Εὐγένιε καί Ἰωάσαφ ὅτι ἡ ἀγάπη σας
ὑπερχείλιζει σέ κάθε στίγμή τῆςζωή μας

Χαίρετε, ὅτι ἡ ζωή σας εἶναι
ὑμνογραφία τοῦ Θεοῦ

Χαίρετε, Ἅγιοι Ἰωάσαφ καί Εὐγένιε!

-184-
Χαιρετισμοί στόν Ὀσιο Λιβελλίνο τόν ἐλεήμονα,
ἐρημίτη καί ὁμολογητή στή Νήσο Bardsey Οὐαλλίας (7/4, +7ος αἰ.)
καί στόν Ἅγ. Ἀλέξανδρο τόν νεοφώτιστο, ἀνάργυρο ἰατρό
καί μάρτυρα στή Lyons Γαλλίας, ἀπό Ἑλλάδα,
ἀπ’ τούς 48 Μάρτυρες τῆς Lyons Γαλλίας
(22/4, 24/4, 2/6, 15/6, 25/7, 16/8 καί 23/8, +177)

Χαῖρε, ὅσιε Λιβελλίνε
τῆς Νήσου Bardsey Οὐαλλίας

Χαῖρε, ἅγιε Ἀλέξανδρε νεοφώτιστε καύχημα
τῆς Ἐλλάδος καί μάρτυρα τῆς Lyons Γαλλίας

Χαῖρε, ὅσιε Λιβελλίνε πρωϊνή δροσιά τῆς καρδιᾶς μας
Χαῖρε, ὅτι οἱ πρεσβεῖες σου εἶναι ποτιστική βροχή γιά τήν ψυχή μας

Χαῖρε, ἅγιε μάρτυρα Ἀλέξανδρε βάλσαμο τῆς καρδιᾶς μας
Χαῖρε, ὅτι τό Μαρτύριο σου ἔγινε περίθαλψι κάθε πονεμένου

Χαῖρε, Λιβελλίνε ὅτι οἱ ἀρετές σου μοιάζουν
μέ τά νησάκια τῶν Βρεταννικῶν Νήσων

Χαῖρε, Ἀλέξανδρε ἀνάργυρε ἰατρέ καί
προστάτη τῶν νεοφωτίστων

Χαίρετε, Ἅγιοι Λιβελλίνε καί Ἀλέξανδρε!

-185-
Χαιρετισμοί στόν Ὅσιο Παΐσιο τόν Ἁγιορείτη,
μοναχό στή Σκήτης τῆς Παναγούδας Ἁγ. Ὄρους
καί ἱδρυτή Μονῆς στή Σουρωτή Θεσ/νίκης,
ἀπό Φάρασα Καππαδοκίας (12/7, +1994)
καί στήν Ἁγ. Γρημονία τήν Ἰρλανδή,
παρθενομάρτυρα στήν Picardy Γαλλίας (7/9, +4ος αἰ.)
[κατά σαρκικῶν πειρασμῶν]

Χαῖρε, ὅσιε Παΐσιε Ἁγιορείτη
Χαῖρε, παρθενομάρτυς Γρημονία

Χαῖρε, Γρημονία ρόδο τῆς Ἰρλανδίας
Χαῖρε, μαρτυρική ἀγάπη της Γαλλίας

Χαῖρε, Παΐσιε σύγχρονε Προφήτη καί Ἀπόστολε
Χαῖρε, ὅτι μέ τήν προσευχή σου κατήργησες τίς ἀποστάσεις

Χαῖρε, Γρημονία καλλονή εὐχαριστήριας δοξολογίας
Χαῖρε, Παΐσιε Ἁγιορείτη τοπιογραφία τῆς Ἐκκλησίας

Χαίρετε, Παΐσιε καί Γρημονία ὅτι ἡ Θεία Χάρι
εἶναι ἡλιόλουστη μέσ’ στήν καρδιά σας

Χαίρετε, καλλίγραμμα μαργαριτάρια
διάφανων ἀσματικῶν ἀρετῶν

Χαίρετε, Ἅγιοι Παΐσιε καί Γρημονία!

-186-
Χαιρετισμοί στήν Ὁσία Ἀτταλία τήν ἡγουμένη
σέ Μονή στό Strasbourg Γαλλίας (3/12, +741)
καί στόν Ὅσιο Ἐπιφάνιο Θεοδωρόπουλο τόν Πνευματικό Πατέρα
καί Ἀπολογητή στήν Ἀθήνα καί ἱδρυτή τῆς Μονῆς τῆς Κεχαριτωμένης Θεοτόκου
στήν Τροιζήνα Πελοποννήσου, ἀπό Καλαμάτα (10/11, +1989)

Χαῖρε, ὁσία Ἀτταλία Γαλλίδα·
Χαῖρε, ὅσιε Ἐπιφάνιε τῆς Ἀθήνας·

Χαῖρε, Ἀτταλία νυμφόστολη γενναιοδωρία·
Χαῖρε, Ἐπιφάνιε παρηγορητή τῶν Ἀθηναίων·

Χαῖρε, Ἀτταλία καύχημα τοῦ Strasbourg Γαλλίας·
Χαῖρε, χρωματιστή χαραυγή τῆς ἀγνότητος στήν καρδιά μας·

Χαῖρε, Ἐπιφάνιε γαλάζια κρυστάλλινη εὐσπλαχνία·
Χαῖρε, πηγή τοῦ Θεοῦ στό κέντρο τῆς Ἀθήνας·

Χαίρετε, Ἀτταλία καί Ἐπιφάνιε διότι ὅ,τι
εἴχατε στήν καρδιά εἴχατε καί στό στόμα·

Χαίρετε, διότι ὅ,τι εἴχατε στό στόμα
εἴχατε καί στήν καρδιά.

Χαίρετε Ἅγιοι Ἐπιφάνιε καί Ἀτταλία!

-187-
Χαιρετισμοί στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο,
μέ τιμητική ἀναφορά στόν
Ὅσιο Βαδίλο τόν ἡγούμενο σέ Μονή
στή Leuze Βελγίου, ἀπό Γαλλία (8/10, +870)

Χαῖρε, νυμφόστολη Θεοτόκε
Χαῖρε, Θεοτόκε Σκηνή τοῦ Θεοῦ

Χαῖρε, κάλλος τοῦ Ὁσίου Βαδίλου
Χαῖρε, ἐλπίδα τῶν κεκοιμημένων Ὀρθοδόξων

Χαῖρε, Θεοτόκε Μητέρα τῶν νεοφωτίστων
Χαῖρε, κατανηκτική γενναιοδωρία τῆς ἀγάπης

Χαῖρε, Ἀειπάρθενη Θεοτόκε σύζυγε τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ
Χαῖρε, Θεοτόκε Βασίλισσα τῆς Θριαμβεύουσας Ἐκκλησίας

Χαῖρε, ὅτι μέ τίς πρεσβείες σου σχηματίζεις στήν
καρδιά μας τό πιό ὄμορφο γραμμικό σχέδιο

Χαῖρε, Θεοτόκε ὄμορφη βιολέτα
στό λιβάδι τῆς καρδιᾶ μας

Χαῖρε, Ὑπεραγία Θεοτόκε!

-188-
Χαιρετισμοί στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο,
μέ τιμητική ἀναφορά στήν Ὁσία Τάτα-Ἐθελβούργα
τήν ἱδρύτρια Μονῆς στό Barking Ἀγγλίας,
ἀπό Λονδίνο (11/10, +675)

Χαῖρε, Κεχαριτωμένη Μαρία
Χαῖρε, maggiore ὅλων τῶν ἀρετῶν

Χαῖρε, ἐγκαρδίωσι τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ
Χαῖρε, κατανυκτική δροσιά στήν καρδιά μας

Χαῖρε, Θεοτόκε ὅτι οἱ πρεσβεῖες σου εἶναι ἀνθοφορεμένες
Χαῖρε, κῆπε ἀπό χρυσάνθεμα στήν καρδιά τῆς Ὁσίας Τάτας

Χαῖρε, Ἀειπάρθενη ὅτι ἐκεῖ πού ἐνώνεται ἡ ἀγάπη σου μέ
τήν ἀγάπη μας σχηματίζεται δροσερή ὑμνογραφία

Χαῖρε, Θεοτόκε εὐσπλαχνία τῶν κατηχουμένων
καί Μητέρα ὅλων τῶν νεοφωτίστων

Χαῖρε, Οὐράνια Παραδείσια ἀγάπη
Χαῖρε, ἀνατολή τῆς ἐλπίδος

Χαῖρε,Ὑπεραγία Θεοτόκε!

-189-
Χαιρετισμοί στήν Ἁγ. Μάρθα τήν Παρθενομάρτυρα
στήν Astorga Ἱσπανίας (23/2, +251)
καί στόν Ὅσιο Ἐπιφάνιο Θεοδωρόπουλο τόν Πνευματικό Πατέρα
καί Ἀπολογητή στήν Ἀθήνα καί ἱδρυτή τῆς Μονῆς τῆς Κεχαριτωμένης Θεοτόκου
στήν Τροιζήνα Πελοποννήσου, ἀπό Καλαμάτα (10/11, +1989)

Χαῖρε, ὅσιε Ἐπιφάνιε
Χαῖρε, παρθενομάρτυς Μάρθα

Χαῖρε, Ἐπιφάνιε βαθύσφαιρα ἀγάπης
Χαῖρε, Μάρθα λουλούδι τῆς Astorga Ἱσπανίας

Χαῖρε, Ἐπιφάνιε graffiti ἀγάπης στήν καρδιά μας
Χαῖρε, Ἐπιφάνιε ὑμνογραφία στούς τοίχους τῆς Ἀθήνας

Χαῖρε, Μάρθα ἀδαμαντοστολισμένη κορῶνα τῆς καρδιᾶς μας
Χαῖρε, κατανυκτική μελωδία στό πεντάγραμμο τῶν ἀρετῶν

Χαίρετε, Ἐπιφάνιε καί Μάρθα ὅτι τά λόγια καί τά ἔργα σας
πάντα εἶχαν μιά ἁρμονική μελωδική συμφωνία

Χαίρετε, ὅτι πάντα τρέχατε νά βοηθήσετε
κάθε ἄνθρωπο πού ’χε ἀνάγκη

Χαίρετε Ἅγιοι Ἐπιφάνιε καί Μάρθα!

-190-
Χαιρετισμοί στόν Ὅσιο Ἀνσβάλδο
τόν ἡγούμενο Μονῆς στήν Prum Γερμανίας,
ἀπό Λουξεμβοῦργο (12/7, +886)
καί στόν Ἅγ. Τύχων Ἐπίσκοπο Μόσχας Ρωσίας
καί Ἰσαπόστολο Ἀλάσκας τῶν ΗΠΑ,
ἱερομάρτυρα στή Ρωσία (25/3 μνήμη, 4/4 καί 7/4, +1925)
[9/10 ἀνακ. λειψ. καί 26/9 ἀνακήρυξι ἀγιότητος]

Χαῖρε, ὅσιε Ἀνσβάλδε·
Χαῖρε, ἱερομάρτυρα Τύχων·

Χαῖρε, Τύχων Ἰσαπόστολε Ἀλάσκας·
Χαῖρε, Ἀνσβάλδε ἄνθος τοῦ Λουξεμβούργου·

Χαῖρε, ἅγιε Τύχων ἱερομάρτυρα καί Ἐπίσκοπε τῆς Μόσχας·
Χαῖρε, ἀνθόνερο τῶν παγωμένων ὑδάτων τῆς Ἀλάσκας·

Χαῖρε, ὅσιε Ἀνσβάλδε μελωδική viola τῆς ψυχῆς μας·
Χαῖρε, viola μικρό μώβ λουλούδι τῆς καρδιά μας·

Χαῖρε, Τύχων κρυσταλλοπηγή τῆς Χάριτος
τοῦ Θεοῦ στήν Ἀμερικανική ἤπειρο·

Χαῖρε, Ἀνσβάλδε ροδόκηπε
τῆς Prum Γερμανίας.

Χαίρετε, Ἅγιοι Τύχων καί Ἀνσβάλδε!

-191-
Χαιρετισμοί στήν Ἁγ. Δάφνη
τήν ἐρημίτρια καί παρθενομάρτυρα
στό Gheel Βελγίου καί 1η ἱδρύτρια ψυχιατρικοῦ
ἱδρύματος, ἀπό Ἰρλανδία (15/5, +7ος αἰ.)
καί στήν Ἁγ. ὁσιομάρτυρα Μαρία Skobtsova,
τή διά Χριστόν σαλή, μοναχή ἱεραπόστολο Γαλλίας
καί ἱδρύτρια “Μονῆς” στό Παρίσι,
ἀπό Ρίγα Λεττονίας (31/3, +1945) [σύναξι 20/7]

Χαῖρε, ἁγία Μαρία Skobtsova
Χαῖρε, ἁγία παρθενομάρτυς Δάφνη

Χαῖρε, Μαρία Skobtsova χελιδονοφωλιά τοῦ Παρισιοῦ
Χαῖρε, διαμόρφωσι τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ στήν καρδιά μας

Χαῖρε, παρθενομάρτυς Δάφνη φωσφορική ἀγάπη τῆς Ἰρλανδίας
Χαῖρε, ροδόπεπλη μαρτυρική μελωδία τοῦ Gheel Βελγίου

Χαῖρε, Μαρία Skobtsova ὅτι ἔγινες μητέρα γιά ὅλους
Χαῖρε, Δάφνη ὅτι ἡ καρδιά σου εἶναι ροδότοπος ἀρετῶν

Χαῖρε, Μαρία ὅτι λυπόταν ἡ καρδιά σου πού
“δέν μποροῦσε νά στεγάση τό σύμπαν”·

Χαῖρε, Δάφνη ὅτι ἀκολούθησες μέχρι
τέλους τό δρόμο τῆς ἀγάπης

Χαῖρε, Ἁγίες Δάφνη καί Μαρία!

-192-
Χαιρετισμοί στήν Ἁγ. Σουννίβα (St Sunivva) τήν Ἰρλανδή,
μάρτυρα στήν Νῆσο Selje Νορβηγίας (8/7, †10ος αἰ.)
καί στήν Ὁσία Ἐθενία (St Ethenia) τήν ἱδρύτρια καί ἡγουμένη Μονῆς
στή Νῆσο Jura τῶν Ἑβρίδων Νήσων Σκωτίας,
μητέρα τοῦ Ἁγ. Κολούμπα (St Columba) Ἰσαποστόλου Σκωτίας,
ἀπό Ἰρλανδία (26/2 καί 26/5, +6ος αἰ.)

Χαῖρε, ἁγία μάρτυς Σουννίβα
Χαῖρε, ὁσία Ἐθενία τῆς Σκωτίας

Χαῖρε, Σουννίβα ζωγραφιστό χαμόγελο τοῦ
Θεοῦ στήν ἄμμο τῆς Νήσου Selje τῆς Νορβηγίας•

Χαῖρε, Ἐθενία τῶν Ἑβρίδων Νήσων ὅτι ἡ ἀγάπη σου
σάν πολύχρωμος χιτώνας περικλύει τίς ψυχές μας

Χαῖρε, Σουννίβα χρωματιστό λουλούδι τῶν
καταπράσινων fiords τῆς Νορβηγίας•

Χαῖρε, Ἐθενία κρυστάλλινη ἁρμονία
τῶν ροδόφυλλων τοῦ Παραδείσου

Χαίρετε, Σουννίβα καί Ἐθενία
ἀβάντες τῆς Ἰρλανδίας.

Χαίρετε, Ἁγίες Ἐθενία καί Σουννίβα!

***

Rejoicings to Saint Sunniva of Ireland
Martyr in Selje Island, Norway (8/7, † 10th cent.)
and Rejoicings to Saint Ethenia the founder and abbess in the Monastery
of Isle of Jura in Hebrides Islands, Scotland,
and mother of St. Columbia of Iona,
from Ireland (26/2 and 26/5 + 6th century).

Rejoice, Saint Μartyr Sunniva
Rejoice, Saint Ethenia of Scotland

Rejoice, Blessed Sunniva of Ireland,
painted smile of God in the sand of Selje Island

Rejoice, Holy Ethenia of Hebrides Islands,
that your love like colorful tunic encompasses our souls

Rejoice, Saint Sunniva colored flower
of the green fiords of Norway

Rejoice, Saint Ethenia crystal harmony
like the rose petals of the Paradise

Rejoice, Saints Sunniva and Ethenia
avants of Ireland.

Rejoice, Saints Ethenia and Sunniva!

-193-
Χαιρετισμοί στήν Ἀγ. Δροσίδα τἡν Κανονική,
θυγατέρα Τραϊανοῦ αὐτοκράτορος Ρώμης (22/3, †2ος αἰ.)
καί στήν Ὁσία Νόννα τή μοναχή καί ἱεραπόστολο
Οὐαλλίας καί Βρετάνης Γαλλίας,
μητέρα Ἁγ. Δαυΐδ Οὐαλλίας (2/3, 15/6 καί 3/7 +550)

Χαῖρε, ὁσία Νόννα
Χαῖρε, ἁγία Δροσίδα Κανονική

Χαῖρε, Νόννα γαλαζοπράσινη ἀγάπη
Χαῖρε, ἱεραπόστολε Οὐαλλίας καί Γαλλίας

Χαῖρε, Δροσίδα προστάτρια τῶν Λειψάνων τῶν Μαρτύρων•
Χαῖρε, ὅτι μέ τίς πρεσβεῖες σου δροσίζεις τήν ψυχή μας

Χαῖρε, Νόννα ὑαλογράφημα τῆς καρδιᾶς μας
Χαῖρε, Δροσίδα θυγατέρα τοῦ Τραϊανοῦ•

Χαίρετε, Νόννα καί Δροσίδα εὔμορφες
γλαδιόλες τοῦ Παραδείσου

Χαίρετε, καλλωπιστικά
φυτά τῆς Ἐκκλησίας.

Χαίρετε, Ἁγίες Νόνα καί Δροσίδα!

-194-
Χαιρετισμοί στόν Ἅγ. Ἀναστάσιο Ἐπίσκοπο Sens Γαλλίας (7/1, +977)
καί στόν Ὅσιο Ἀλύπιο τό ζωγράφο τῆς
Λαύρας τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου (17/8, †1114)

Χαῖρε, ἅγιε Ἀναστάσιε
Χαῖρε, ὅσιε Ἀλύπιε ζωγράφε

Χαῖρε, Ἀναστάσιε Ἐπίσκοπε Sens Γαλλίας
Χαῖρε, ὑαλοκρυστάλλινη ἐλπίδα τῶν Ὀρθοδόξων

Χαῖρε, Ἀλύπιε τῆς Λαύρας τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου•
Χαῖρε, ὅσιε Ἀλύπιε λουλούδι στίς ὄχθες τοῦ Δνειπέρου•

Χαῖρε, Ἀναστάσιε ὄτι ἐγκαταβίωσε ἡ ἀγάπη στήν καρδιά σου
Χαῖρε, Ἀλύπιε ἡλίανθε τοῦ ὄμορφου μαρτυρικοῦ Κιέβου

Χαίρετε, Ἀναστάσιε καί Ἀλύπιε ἀναστάσιμες
ἡλιοχρωμίες τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ

Χαίρετε, διάφανα θερμοκήπιa
χαροποιῶν ἀνθῶν.

Χαίρετε, Ἅγιοι Ἀλύπιε καί Ἀναστάσιε!

-300-
Χαιρετισμοί στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο,
μέ τιμητική ἀναφορά στήν Ὁσία Μπέρθα ἱδρύτρια
καί ἡγουμένη Μονῆς στό Blangy Γαλλίας (4/6 καί 4/7, +725)

Χαῖρε, Κεχαριτωμένη Μαρία·
Χαῖρε, ἁγνή φωτόλουστη χαρμοσύνη·

Χαῖρε, Θεοτόκε ἡλίανθε τῆς ὁσίας Μπέρθας·
Χαῖρε, ὁδοδείκτη τῆς Μονῆς τοῦ Blangy Γαλλίας·

Χαῖρε, Θεοτόκε λαμπρόχρωμη ἐγκαταβίωσι τοῦ Θεοῦ·
Χαῖρε, Κεχαριτωμένη κειμενογράφε τῆς ψυχῆς κάθε Χριστιανοῦ·

Χαῖρε, Θεοτόκε χαμογελαστή ἡλιόλουστη χελιδονοφωλιά·
Χαῖρε, ἁγνή Θεοτόκε φοινικόπτερη φωτοχρωμία·

Χαῖρε, Θεοτόκε ροζέττα τῆς καρδιᾶς μας·
Χαῖρε, ὑαλοκρυστάλλινη ἀγάπη·

Χαῖρε, λαμπροφωνία τῶν Ἁγίων·
Χαῖρε, βαθύχρωμο ρόδο.

Χαῖρε, Ὑπεραγία Θεοτόκε!

-350-
Χαιρετισμοί στόν Ἁγ. Ἰάρλαθο Ἐπίσκοπο Tuam Ἰρλανδίας (6/6, +550)
καί στόν Ὅσιο Ἐπιφάνιο Θεοδωρόπουλο τόν Πνευματικό Πατέρα
καί Ἀπολογητή στήν Ἀθήνα καί ἱδρυτή τῆς Μονῆς τῆς Κεχαριτωμένης Θεοτόκου
στήν Τροιζήνα Πελοποννήσου, ἀπό Καλαμάτα (10/11, +1989)

Χαῖρε, ἅγιε Ἰάρλαθε Ἰρλανδέ·
Χαῖρε, ὅσιε Ἐπιφάνιε Θεοδωρόπουλε·

Χαῖρε, Ἰάρλαθε Ἐπίσκοπε Tuam Ἰρλανδίας·
Χαῖρε, φωτόλουστη μονογραφη τῆς καρδιάς μας·

Χαῖρε, Ἐπιφάνιε ἀγγελοζωγράφιστε ἡλίανθε τῆς Ἀθήνας·
Χαῖρε, λαμπρόχρωμο ἄνθος στό βράχο τῆς Ἀκροπόλεως·

Χαῖρε, Ἰάρλαθε βαθυγάλανη ξεκούρασι τῆς Ἰρλανδίας·
Χαῖρε, Ἐπιφάνιε τριανταφυλλότοπε ἐλεημοσύνης·
·
Χαῖρε, Ἰάρλαθε ὑαλοκρυστάλλινη λεβάντα·
Χαῖρε, χαρμόσυνη μελωδική ἀβάντα·

Χαῖρε, Ἐπιφάνιε φαεινή μονωδία·
Χαῖρε, χαλικόστρωτη ἀγάπη.

Χαῖρετε, Ἅγιοι Ἐπιφάνιε καί Ἰάρλαθε!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s